Anunţurile anului 2020

[28.12.2020]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Īncepānd cu data de 24 decembrie 2020 solicitantii vor fi primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, notificare cu privire la rezultatul evaluării tehnice şi financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 
Contestațiile vor fi depuse de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+
”.

[28.12.2020]  POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II.

 Īncepānd cu data de 23 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

[28.12.2020]  POCU lansează apelurile competitive „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează ghidul „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, respectiv:
– apelul competitiv Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate;
– apelul competitiv Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II dedicat regiunii dezvoltate București-Ilfov.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 29 decembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 15 ianuarie 2021 ora 16.00.

[22.12.2020]  POCU: Solicitare de clarificări īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 829/6/13 „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 22.12.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte 829/6/13: Innotech Student , aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de īnvăţămānt şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de īnvăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de īnvăţare duală şi programe de ucenicie.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor”.

[18.12.2020]  POCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista finala a cererilor de finanțare selectate la finanțare și Lista finală de rezerve, după etapa de soluționare a contestațiilor pentru rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru apelul de proiecte 726/6/12 – „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate”.

Īncepānd cu data de 18 decembrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul soluționării contestațiilor.

Documente:

Lista finală de rezervă a proiectelor după soluționarea contestațiilor – apel 726;

Lista finală a proiectelor selectate – apel 726.

 

[18.12.2020]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 3 posturi īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 138630.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

 

sus

[16.12.2020] Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/784/6/24 „ Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/784/6/24 „ Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate”

Īncepānd cu data de 16 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

Lista finala respinse dupa contestatii CAE – apel 784 –

 

[16.12.2020] POCU lansează ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății” – Economia sănătății și echitatea īn accesul la servicii și tehnologii, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Īmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 16 decembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 1 februarie 2021 ora 16.00.

 

[14.12.2020] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 827/5/2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”.
 
Īncepānd cu data de 14 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

 sus

[08.12.2020] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 noiembrie 2020

 

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 noiembrie 2020

 

[07.12.2020] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

   

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 888/3/13 „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.

[07.12.2020] POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrāns – actualizare 27 noiembrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 27.11.2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală

sus

[07.12.2020] POCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs II”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelurile competitive „Viitor pentru tinerii NEETs II”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile” și Obiectivul specific 2.2 „Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile”, respectiv:
– apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunilor mai putin dezvoltate;
– apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 26 februarie 2021 ora 16.00.

[07.12.2020] POCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I”, axa prioritară 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile” și Obiectivul Specific 1.2 „Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile”.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 26 februarie 2021 ora 16.00.

[23.11.2020]  POCU: Corrigendum la ghidul „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publica un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”.

Documente

   -   Ordin 1386;

   -   Anexa 4 Declaratie privind asumarea responsabilității sustenabilității OS 5.1;

   -   Anexa 6 Contract de subvenție OS 5.1.

 

[23.11.2020] POCU lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 23 decembrie 2020 ora 16.00.

sus

[19.11.2020]  POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de īnvăţămānt şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de īnvăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de īnvăţare duală şi programe de ucenicie.
 
Īncepānd cu data de 18.11.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[19.11.2020]  POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 19 noiembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/840/4/9/ Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificari pentru etapa conformitatii administrative și a eligibilității.

 sus

[17.11.2020]  POCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.5 – Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC īn procesul de predare și Obiectivul specific 6.6 – Īmbunătățirea competențelor personalului didactic din īnvățămāntul pre-universitar īn vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 18 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 18 decembrie 2020 ora 16.00.

 

 Documente

   - Anexa 1 – Cadrul legal si strategiile relevante;

   - Anexa 2 – Definițiile indicatorilor;

   - Anexa 3 Criterii conformitate administrative și eligibilitate;

   - Anexa 4 Grila ETF;

   - Anexa 5 Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare POCU;

   - Ghid „Dezvoltarea carierei didactice”

   - Ordin aprobare ghid „Dezvoltarea carierei didactice”.

 

[11.11.2020]  POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din īntreprinderi mari” pānă pe 15 ianuarie 2021

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din īntreprinderi mari” – Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul Specific 3.12 Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pānă la data de 15 ianuarie 2021.

 sus

[10.11.2020]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” 

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 823/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 
Īncepānd cu data de 10.11.2020, Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 

Lista intermediară a proiectelor aprobate

 

[05.11.2020]  POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Īncepānd cu data de 05.11.2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

Lista proiectelor respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității 

[05.11.2020]  POCU: Solicitări de clarificare īn cadrul apelului „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 05.11.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student , aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusive prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de īnvăţămānt şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de īnvăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de īnvăţare duală şi programe de ucenicie.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.”

[05.11.2020]  Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31.10.2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31.10.2020

 sus

[04.11.2020]  POCU: Lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 823/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 
Īncepānd cu data de 03.11.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[03.11.2020]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 16 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 16 posturi īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 138630.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare

Solutionare contestatii selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii interviu

Rezultate finale concurs

 

sus

[03.11.2020]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai putin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai putin dezvoltate”.
 
Īncepānd cu data de 30 octombrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[03.11.2020]  POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”.

Īncepand cu data de 30.10.2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

 

  -  Lista proiecte respinse apel 827

[03.11.2020]  POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrāns – octombrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 30.10.2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală

[28.10.2020] Sinteza modificărilor survenite la manualul beneficiarului POCU

 

    Īn luna octombrie 2020, Manualul Beneficiarului POCU a făcut obiectul unei revizuiri, care au vizat aspecte precum:

 -  Modificarea Anexei 7 – Fișa lunară de pontaj, īn sensul eliminării „intervalului orar”;

 -  Actualizarea informațiilor īn acord cu modificările survenite la nivelul Ghidului Solicitantului Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul POCU și a legislației aplicabile (OUG 65/2020;

 -  Actualizarea informațiilor īn acord cu Instructiunea AM POCU nr.8;

 -  Actualizarea informațiilor īn acord cu Ordinul MFE 729/2020 si 916/2020;

 -  Simplificarea unor secțiuni, prin eliminarea informațiilor redundante și reformularea unor paragrafe neclare;

 - Ilustrarea unor mecanisme prin includerea unor exemple sau prin detalierea/ clarificarea unor exemple existente;

 -  Modificări de formă precum: corectarea/īnlocuirea unor termen şi corectarea unor erori de tehnoredactare etc

 -  Actualizarea și completarea listei de anexe cu formulare/modele de formulare relevante pentru implementarea proiectelor de către beneficiari.

 

Sinteza modificărilor survenite la manualul beneficiarului POCU este disponibilă aici.

sus

[23.10.2020] POCU lansează īn consultare publică ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor romāni care au obţinut Certificate de excelenţă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică spre consultare ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor romāni care au obţinut Certificate de excelenţă”.

 Propunerile de īmbunătățire a acestui document pot fi transmise pe adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pānă la data de 2 noiembrie 2020.

[20.10.2020] POCU: Solicitare clarificări pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 20.10.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2- „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii.

[20.10.2020] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Satu Mare

 

    Anunt

 

[20.10.2020] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Baia Mare

 

    Anunt

 

[20.10.2020] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Bistriţa

 

    Anunt

 sus

[19.10.2020] POCU: Lista intermediară nr. 3 cu cererile de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 –2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară nr.3 cu cererile de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

[16.10.2020] Anunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea Romāniei

 

    Ministerul Fondurilor Europene, īn calitatea sa de autoritate națională de management pentru Fondul Social European și membru din partea Romāniei al Comitetului FSE, anuntă lansarea apelului Centre nationale pentru inovare sociala īn cadrul Programului European pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (European Programme for Employment and Social Innovation – EaSI) finanțat prin asistența tehnică a Comisiei Europene īn cadrul Fondului Social European.
 
Informații detaliate privind apelul de proiecte Centre de competență pentru inovare socială se găsesc īn ghidul Comisiei Europene disponibil la adresa:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes.
 
Aplicanții eligibili sunt consorții care, pentru fiecare Stat Membru EU, trebuie să includă cel puțin o autoritate de management pentru Fondul Social European sau o entitate (publică sau privată) care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială. Īn vederea selectării unei entitați (publică sau privată), Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate să īși exprime interesul, prin completarea
formularului de intenție și transmiterea acestuia, īmpreună cu documentele justificative, pe adresa de e-mail inovaresociala@mfe.gov.ro
 
Menționăm că, īn cadrul acestui proces va fi selectata o singura entitate, care va aplica pentru proiectele de tip A, īn cadrul apelului de proiecte al Comisiei Europene Centre de competență pentru inovare socială.
 
Termenul limită de transmitere a candidaturilor este 26 octombrie 2020. Candidaturile transmise după data limită specificată mai sus nu vor fi evaluate.
 
Īn cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Capital Uman” 2014-2020, īn calitatea sa de autoritate națională de management pentru Fondul Social European va avea īn vedere
Procedura de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea Romāniei
.

[16.10.2020] POCU actualizează ghidul „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Corrigendum la ghidul „ Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”.

Actualizarea presupune:

modificarea perioadei de depunere a proiectelor –  (a fost extinsă pānă pe 30 octombrie a.c);

tipurile de solicitanți;

durata proiectului (perioada de implementare a proiectului va fi de 34 de luni);

perioada de depunere a contestațiilor (inițial 29.01.2021, după actualizare 26.02.2021).

criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

sus

[15.10.2020] POCU: Solicitare de clarificări īn etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse īn cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 15 octombrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte 784/6/24/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[12.10.2020] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 septembrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 30 septembrie 2020.

[12.10.2020] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrāns septembrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică lista actualizată la data de 30.09.2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns (CCS) – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[12.10.2020] POCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up

sus

[12.10.2020] POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.3.

Acest apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Bugetul alocat pentru acest apel este de 25.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 12 octombrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 14 decembrie 2020, ora 16.00.

[12.10.2020] POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2 AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.4.

Pentru cele 2 apeluri de proiecte lansate īn contextul Axei Prioritare 2, PI 8ii, OS 2.4, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul total alocat la nivelul categoriilor de regiuni este detaliat mai jos:
– pentru apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru), suma totală disponibilă este de 23.000.000,00 euro (contributie UE si contributie naționala)
– pentru apelul de proiecte destinat regiunii mai dezvoltate (București Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.000.000,00 euro (contributie UE si contributie națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 12 octombrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 14 decembrie 2020, ora 16.00.

[12.10.2020] POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”,  AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1-3.3.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 15 octombrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 12 noiembrie 2020, ora 16.00.

[29.09.2020]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

sus

[18.09.2020] POCU: Ghidul „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică ghidul „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”.

Acest apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și teritoriului ITI Delta Dunării.

Bugetul alocat pentru acest apel este de 30.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională), din care o alocare de 3.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 25 septembrie 2020 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 15 decembrie 2020, ora 16.00.

[18.09.2020] POCU actualizează ghidul „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”.

Modificările vizează tipurile de solicitanți/ parteneri eligibili.

[17.09.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează īn consultare publică ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.

Observațiile și propunerile privind īmbunatățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pānă la data de 27 septembrie 2020. 

[10.09.2020] POCU: Lista finală a proiectelor selectate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului īn corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a proiectelor selectate la finanțare īn etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul 761/3/16 „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului īn corelare cu nevoile pieței muncii.

[08.09.2020] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31 august 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31 august 2020.

sus

[08.09.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează īn consultare publică ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”.

Prezentul apel de propuneri de proiecte urmărește derularea unor acțiuni de sprijin axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs şomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani care au abandonat cursurile īnvățămāntului primar și/sau gimnazial īnainte de finalizarea acestuia.

 

Tipuri de activități eligibile:

     - Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;

     - Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”;

     - Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare;

     - Măsuri de sprijin;

 

Solicitanți eligibili:

     - Ministerul Educației Naționale (MEN) și agenţii, structuri/alte organisme aflate īn subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii īn domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii īn īnvăţămāntul preuniversitar;

     - Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);

    - Agenţii, structuri subordonate sau aflate īn coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii īn domeniul formării profesionale;

     - Instituţii de īnvăţămānt (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;

     - Ministerul Tineretului și Sportului;

     - Centrul Naţional de Dezvoltare a Īnvăţămāntului Profesional şi Tehnic;

     - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;

     - Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

     - Organizaţii sindicale/ Organizații patronale/ Asociaţii profesionale/ Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ Furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi/ Furnizori de formare profesională, publici sau privați/ Furnizori de servicii de ocupare/ Camere de comerț, industrie și agricultură/ Instituţii de cult şi asociaţii religioase/ ANP şi instituţii subordonate/ Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii īn domeniul incluziunii sociale/ ONG-uri.

 

Observațiile și propunerile privind īmbunatățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pānă la data de 17 septembrie 2020.

[04.09.2020] POCU: A fost actualizat ghidul solicitantului „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale”

 

    Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ordinul nr. 1019/2020 pentru actualizarea ghidului „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale”.

Cele mai importante modificări:

–        Clarificarea perioadei de sustenabilitate a planurilor de afaceri, īn sensul că ea urmează perioadei de 18 luni de funcționare;

–        Modificarea componenței juriului, astfel īncāt poată fi derulate selecțiile de planuri de afaceri;

–        Clarificarea perioadei de eligibilitate pentru cheltuielile beneficiarilor de subvenții.

sus

[04.09.2020] POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte  POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltaterespectiv  POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Īncepānd cu data de 4 septembrie 2020 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[02.09.2020] POCU: Solicitanții vor primi, īncepānd cu 01.09.2020, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 – Etapa de Evaluare Tehnică şi Financiară

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 01.09.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 – Etapa de Evaluare Tehnică şi Financiară.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

sus

[02.09.2020] POCU: listele finale ale proiectelor selectate la finanțare īn etapa de evaluare tehnică şi financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelurile de proiecte

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale proiectelor selectate la finanțare īn etapa de evaluare tehnică şi financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelurile de proiecte:

POCU/658/6/2/Creșterea participării la īnvățămāntul ante-preșcolar și preșcolar, īn special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținānd minorității roma și a celor din mediul rural – DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ – Regiuni mai puțin dezvoltate

POCU/664/6/2/Creșterea participării la īnvățămāntul ante-preșcolar și preșcolar, īn special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținānd minorității roma și a celor din mediul rural -DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ – Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov

    Īncepānd cu data de 01.09.2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare după soluționarea contestațiilor precum și grilele de evaluare.

[01.09.2020] POCU: lista actualizată la data de 31.08.2020 a fişelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecţie Restrāns – organism, tehnic format din reprezentanţi POCU şi POR, cu responsabilităţi privind desfăşurarea procesului de avizare a fişelor de proiecte selectate de Grupurile de Acţiune Locală

 

POCU: lista actualizata la data de 31.08.2020 a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrans – organism, tehnic format din reprezentanti POCU si POR, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locala

[28.08.2020] POCU actualizează ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru īnvățămāntul preuniversitar”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru īnvățămāntul preuniversitar”.

 

[24.08.2020] POCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru īnvățămāntul preuniversitar”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru īnvățămāntul preuniversitar”.

Apelul de proiecte va fi deschis īn data de 25 august 2020, ora 16.00 şi se va īnchide īn 25 septembrie 2020, ora 16.00.

Bugetul apelului de proiecte este de 17 mil. euro.

Scopul acestui apel POCU este acordarea de sprijin financiar, prin mecanismul competitiv restrāns, pentru pilotarea unor programe de masterat didactic cu un număr minim de 400 de persoane, licențiate īn domenii diferite, īn conformitate cu prevederile legale aplicabile: Legea educației naționale (Legea 1/2011), cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020 privind īnființarea și dezvoltarea programelor universitare de master didactic.

sus

[21.08.2020] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului īn corelare cu nevoile pieței muncii – Valea Jiului”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/761/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 “ Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului īn corelare cu nevoile pieței muncii – Valea Jiului”.

Īncepānd cu data de 21 august 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

[21.08.2020] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.

Īncepānd cu data de 21 august 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.

[19.08.2020] Instrucțiunea nr. 10/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr.10/ 2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020.

Instructiunea nr.10/18.08.2020 este emisă īn baza Ordinului MFE nr. 916/2020, prin care se modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, iar prevederile ei se referă la definirea modelului de Solicitare de modificare a contractului de finanțare.

[18.08.2020] Lista proiectelor POCU contractate pānă la 31 iulie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista proiectelor POCU contractate pānă la 31 iulie 2020.

sus

[17.08.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează īn consultare publică ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”.

Observațiile și propunerile privind īmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro pānă la data de 24 august 2020.

[14.08.2020] POCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman,  lansează apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”, finanțat īn cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12.

Bugetul apelului este de 20 milioane euro (contribuție UE și contribuția națională, iar din această sumă alocarea dedicată teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion euro.

Īn cadrul apelului vor fi finanțate doar proiecte implementate īn regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 

Proiectele vor putea fi depuse īn sistemul informatic MySMIS2014  īn perioada 17 august 2020 – 30 octombrie 2020.

 

[14.08.2020] POCU: Ghidul solicitantului „Competențe digitale pentru angajații din īntreprinderi mari”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, lansează apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din īntreprinderi mari”, finanțat īn cadrul axei prioritare 3, obiectivul specific 3.12.

Apelul are asociată schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților.

Īn cadrul apelului, cu un buget de 10 milioane euro (contribuția UE și contribuția națională), vor fi finanțate proiecte īn regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia). 

Proiectele vor putea fi depuse īn sistemul informatic MySMIS2014 īn perioada 17 august – 15 noiembrie 2020.

[13.08.2020] POCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, anunță actualizarea documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
 
 Modificările vizează următoarele:

1. Exceptarea de la regula distribuirii bugetului intre parteneri in cazul parteneriatului format exclusiv din institutii publice;
2. Modificarea contractului de finantare in sensul eliminarii obligativitatii Dezangajarii pentru cheltuielile aferente achizitiilor publice.

Modificarea contractelor de finantare aflate in implementare se va putea acum face printr-o simpla solicitare. Instrucțiunea cu modelul de solitare va fi publicată īn termen de 3 zile.

sus

[11.08.2020] POCU: Lista īntrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală īn zona rurală şi oraşe cu populaţie de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista īntrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile:

827/5/„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală īn zona rurală şi oraşe cu populaţie de pānă la 20.000 locuitori” – Regiuni mai puţin dezvoltate;

828/5/„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală īn zona rurală şi oraşe cu populaţie de pānă la 20.000 locuitori”, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov.

[10.08.2020] RELUARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind reluarea concursului in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

[03.08.2020] Consultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează īn consultare publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs II”.

Observațiile și propunerile privind īmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro pānă la data de 10 august 2020.

 

[03.08.2020] Consultare publică, POCU: „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează īn consultare publică Ghidul „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”.

Observațiile și propunerile privind īmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro pānă la data de 9 august 2020.

[23.07.2020] POCU: Listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:

 

658/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiuni mai puțin dezvoltate;

664/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Incepănd cu data de 22 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapa. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[22.07.2020] POCU: Ghidul „Programe de ingrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează apelurile de proiecte aferente ghidului „Programe de ingrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, respectiv:

– apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, cu o alocare de 17,5 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională);
– apelul de proiecte destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov, cu o alocare de 4 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională).

Acțiunile sprijinite:
Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal;
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal;
Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Solicitanți eligibil:
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III7 care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Este obligatoriu ca acesta să fie localizat in regiunea de dezvoltare pentru care aplică.

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități in domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
Autorități ale administrației publice locale;
Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2).

 Apelurile vor fi deschise in data de 22 iulie 2020 şi se vor inchide in data de 16 octombrie 2020.

 

[20.07.2020] POCU: Lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Incepănd cu data de 17 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, după soluționarea contestațiilor.

[20.07.2020] POCU: Perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori”, prelungită pănă pe 31 august 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori” – axa prioritară 5  „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”.

 

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in sistemul electronic MySMIS pănă la data de 31 august 2020, ora 16.00.

sus

[15.07.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Innotech Student”.

Actualizarea vizează modificarea datei de deschidere a sistemului MySMIS – 22 iulie – și clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile in cadrul acestui apel.

[15.07.2020] POCU: Ghid ANOFM pentru Economie Socială

 

    In sprijinul beneficiarilor POCU, OS 4.16, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică „Ghidul pentru intreprinderile sociale & intreprinderile sociale de inserție” elaborat de ANOFM.

Ghidul furnizează informațiile necesare pentru atestarea intreprinderilor ca structuri de economie socială.

[14.07.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” 

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” .

 

Modificările vizează actualizarea denumirii indicatorilor.

[10.07.2020] Anunț funcționarea SMIS2014+/MySMIS2014: Lucrări de mentenanță in data de 11 iulie

 

    In data de 11 iulie 2020, in intervalul orar 12.00 – 20.00, se vor desfășura lucrări de mentenanță in infrastructura  de comunicații a MFE, context in care există probabilitatea ridicată ca și aplicațiile SMIS2014+/MySMIS2014 și aplicațiile conexe să funcționeze cu intreruperi.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconvenienţe.

sus

[09.07.2020] POCU: Listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:

 736/6/1/ Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets – Regiuni mai puțin dezvoltate;

737/6/1/Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov;

 Incepănd cu data de 08 iulie 2020, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnico-financiare potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

 

[08.07.2020] Rezultatul preliminar al procesului de selecție a partenerilor in cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale 2021-2027

 

    Ca urmare a Apelului Național lansat de Ministerul Fondurilor Europene in perioada 20 mai – 05 iunie 2020 pentru exprimarea interesului privind participarea in cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027, au fost inregistrate 229 de candidaturi, reprezentănd 735 de solicitări de participare in cadrul structurilor parteneriale, atăt din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate, organizații și forme asociative), căt și din mediul economic (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată).

Procesul de evaluare și selecție a candidaturilor s-a desfășurat pe baza criteriilor anunțate anterior, cu luarea in considerare a specificului fiecărui Program Operațional și a domeniilor finanțate de acestea, astfel incăt să se asigure reprezentativitatea partenerilor in cadrul celor mai relevante Programe pentru domeniul de activitate al acestora.

Totodată, a fost avut in vedere un prag minim de calitate de 60 puncte pentru admisibilitatea in cadrul structurilor parteneriale.

Este de menționat faptul că organizațiile/structurile asociative ale autorităților locale / regionale (ex. Asociația Municipiilor din Romănia, Asociația Comunelor din Romănia, Agențiile pentru Dezvoltare Regională, ADI ITI Delta Dunării, Federația GAL-urilor Urbane, Federația Națională a GAL-urilor Rurale) au fost considerate relevante și admise in mod orizontal la nivelul tuturor Programelor Operaționale.

De asemenea, au fost considerate admise toate Institutele de Cercetare care si-au depus candidatura, urmănd să fie invitate numai in cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale pentru care sunt relevante.

Pornind de la aceste considerente, Ministerul Fondurilor Europene a realizat evaluarea candidaturilor depuse, fiind in măsură să publice listele preliminare ale partenerilor selectați in cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale, după cum urmează:

 - Lista preliminară parteneri PO Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare)

 - Lista preliminară parteneri PO Dezvoltare Durabilă

 - Lista preliminară parteneri PO Transport

 - Lista preliminară parteneri PO Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare)

 - Lista preliminară parteneri PO Combaterea Sărăciei (redenumit PO Incluziune și Demnitate Socială)

 - Lista preliminară parteneri PO Sănătate

 - Lista preliminară parteneri PO Regionale

 - Lista preliminară parteneri PO Asistență Tehnică

 - Lista preliminară parteneri PO pentru Tranziție Echitabilă (redenumit PO Tranziție Justă)

 

    Entitățile care nu au atins punctajul minim de admisibilitate au posibilitatea de a depune contestații in termen de maxim 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Contestațiile vor fi transmise pe cale electronică, la adresa de e-mail parteneriat.programare@fonduri-ue.ro, pănă cel tărziu la data de 10 iulie 2020. In urma soluționării contestațiilor, MFE va publica listele finale ale entităților selectate in cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale, precum și pentru Acordul de Parteneriat 2021-2027.

    Ministerul Fondurilor Europene mulțumește pe această cale tuturor organizațiilor care și-au manifestat interesul pentru procesul de planificare strategică și de programare a fondurilor europene, subliniind faptul că procesul de consultare rămăne deschis și transparent pentru toți partnerii care doresc să transmită contribuții. Documentele de programare vor fi publicate pe site-ul MFE in secțiunea dedicată perioadei de programare 2021-2027, iar toate entitățile interesate vor fi invitate să participe la intălnirile de lucru aferente elaborării Programelor Operaționale 2021-2027.

sus

[07.07.2020] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 726/6/12 „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Incepănd cu data de 7 iulie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

 

[06.07.2020] Lista proiectelor POCU contractate pănă la 30 iunie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista proiectelor POCU contractate pănă la 30 iunie 2020.

[06.07.2020] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

Incepănd cu data de 6 iulie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in aceasta etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[03.07.2020] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare selectate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lista finală a cererilor de finanțare selectate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 303/5/2 / „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 

[02.07.2020] POCU: Lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista de rezerve a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte 755/4/9 „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II”.

 

[01.07.2020] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 30 iunie 2020 a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns – organism, tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[30.06.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse pănă pe 30 septembrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Innotech Student”.

Corrigendum-ul vizează modificarea perioadei de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS. Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis in data de 15 iulie 2020 ora 16.00, şi se va inchide in data de 30 septembrie 2020, ora 16.00.

sus

[25.06.2020] POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse in cadrul apelului „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”, pentru etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 25 iunie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte 761/3/16/ „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 

In conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[25.06.2020] POCU: Listă cu intrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică listă cu intrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”

  

[22.06.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru invățămăntul preuniversitar”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează in consultare publică Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru invățămăntul preuniversitar”.

 Propunerile și sugestiile dumneavoastră privind imbunatatirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro pănă la data de 2 iulie 2020.

  sus

[22.06.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Economia sănătății și echitatea in accesul la servicii și tehnologii”

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează in consultare publică Ghidul solicitantului „Economia sănătății și echitatea in accesul la servicii și tehnologii” – axa prioritară 4/ obiectivul specific 4.8.

Propunerile și sugestiile dumneavoastră privind imbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro pănă la data de 29 iunie 2020.

 

[18.06.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse pănă pe 3 august 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”.

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului pănă la data de 3 august 2020.

De asemenea, au fost făcute modificări in cadrul următoarelor secțiuni: „tipurile de solicitanți/ partenerii eligibili”, „durata proiectului”, „grupul țintă”, „alocare financiară”, „reguli pentru acordarea finanțării”, „depunerea și soluționarea contestațiilor”, „contractarea proiectelor”.

 

[17.06.2020] Lista proiectelor POCU contractate pănă la 31 mai 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista proiectelor POCU contractate pănă la 31 mai 2020.

[15.06.2020] POCU: Solicitare clarificări in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 15 iunie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte 726/6/12: „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 In conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

sus

[15.06.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse in perioada 1 iulie – 15 septembrie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Innotech Student”.

Modificarea vizează decalarea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului in perioada 1 iulie- 15 septembrie 2020.

[11.06.2020] Ordinul nr. 729/ 2020 privind modificarea și completarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 729/ 10.06.2020 privind modificarea și completarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate in cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 880/2019.

 

Ordinul prevede modificări in implementarea proiectelor, mai ales pentru cele afectate de COVID-19:

 

1. Ministerul Fondurilor Europene a permis prelungirea contractelor de finanțare afectate pe aceasta perioadă, cu maxim 6 luni peste durata maximă prevazută in Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;

2. Ministerul Fondurilor Europene a modificat contractul de finanțare – condiții specifice, in sensul permiterii depunerii de notificări penru modificări de buget in limita a 10% intre categoriile bugetare (pănă acum nu exista această prevedere in cadrul POCU).

 

Documente:

Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” – actualizare iunie 2020;

Anexa 1 – Contract de finanțare – Condiții specifice POCU;

Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) – pentru solicitant/ lider;

Anexa 3 Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) – pentru partener;

Anexa 3 – Contract de finanțare – Măsuri de informare și publicitate POCU;

Anexa 4 – Contract de finanțare – Monitorizarea şi raportarea POCU;

Anexa 5 – Contract de finanțare – Acord de parteneriat;

Contract de finanțare

 

 sus

[10.06.2020] POCU: Lista finală cu cererile de finanțare aprobate dupa soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală cu cererile de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”.

 

[10.06.2020] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

POCU/738/4/20 Operațiunea compozită OS 4.12, OS 4.13- „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/739/4/20 Operațiunea compozită OS 4.12, OS 4.13- „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată București-Ilfov.

 Incepand cu data de 10 iunie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[09.06.2020] AM POCU invită beneficiarii să evalueze impactul resimțit asupra proiectelor in perioada pandemiei COVID-19

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, alături de Banca Mondială, invită beneficiarii să evalueze impactul pe care l-au resimțit in timpul pandemiei COVID-19 printr-un sondaj  disponibil la următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/LV9875J.

Răspunsurile sunt anonime, confidențiale, și au rolul de a sprijini in viitor beneficiarii pentru atingerea indicatorilor și obținerea rezultatelor preconizate in proiectele finanțate prin POCU 2014-2020. Rezultatele vor fi centralizate și analizate de echipa Băncii Mondiale.

Chestionarul poate fi completat in perioada 05 – 21 iunie 2020.

 sus

[04.06.2020] Instrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU.

 

Anexele Instrucțiunii nr. 8/ 03.06.2020 (in format editabil):

Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 1;

Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 2;

Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 3;

Instrucțiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 4;

Instructiunea nr. 8 DG PECU Digitalizare Anexa 5.

 

[29.05.2020] POCU lansează apelul de proiecte „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte „Innotech Student”.

Buget: 20 milioane euro

Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților romăni din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta iși propune să incurajeze studenții să iși pună in practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.

 

Acțiuni sprijinite:

 

Etapa I – Organizarea și derularea programe de invăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobăndirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulată in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților;

    – campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

    – selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenorială;

    – derularea programului de formare antreprenorială;

    – selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate in cadrul proiectului;

    – organizarea și derularea de intreprinderi simulate;

    – efectuarea de stagii de practică;

    – furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;

    – asigurarea inființării și demarării funcționării intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului;

 

Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri;

    – decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;

    – monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

 

Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

 Solicitanți eligibili:

     - Instituţii de invăţămănt superior publice şi private, acreditate;

     - Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;

     - Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Romăne

     - Academia Romănă;

     - Asociaţii profesionale;

     - Camere de comerţ şi industrie;

    - Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;

     - Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;

     - Organizaţii sindicale şi patronate;

     - Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

     - ONG-uri;

     - Parteneriate intre categoriile mai sus menționate

 

Propunerile de proiecte pot fi transmise atăt individual, căt și in parteneriat.

Cererile de finanțare pot fi transmise in sistemul informatic MySMIS pănă la data de 31 august 2020, ora 16.00.

 sus

[28.05.2020] POCU: Lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

[28.05.2020] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate/ respinse aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate/ respinse aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor pentru apelul 736/6/1 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

[28.05.2020] POCU relansează apelurile: „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene relansează apelurile „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau in orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori”, apelul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate căt și regiunii Bucuresti-Ilfov.

 

Activități eligibile:

- sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

- sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), invățămănt primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;

- sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;

- susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;

- asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă;

- campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice in domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității in soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;

- activități de imbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

 

Solicitanți eligibili:

> autoritățile locale cu responsabilități in domeniu, in parteneriat cu actorii sociali relevanți /Furnizori de servicii sociale in condițiile legii – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER);

> entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER):
    – entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013;
    – GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate in SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul in cadrul primului apel lansat.

> ONG/actori sociali relevanți in parteneriat cu autoritățile locale responsabile in domeniu.

 

Cererile de finanțare pot fi transmise in sistemul informatic MySMIS pănă la data de 31 iulie 2020, ora 16.00.

[27.05.2020] POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse in cadrul apelului „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 27 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte:

POCU/739/4/20 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată București Ilfov;

POCU/738/4/20 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

sus

[26.05.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, după soluționarea contestațiilor, pentru apelurile „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, după soluționarea contestațiilor, pentru apelurile:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiunea mai dezvoltată – București – Ilfov;
POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității dupa solutionarea contestatiilor, precum și grilele de evaluare.

[20.05.2020] POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretată”.

Incepănd cu data de 20 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[20.05.2020] Apel național privind exprimarea interesului de participare in cadrul structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027

 

    In acord cu arhitectura propusă pentru Programele Operaționale 2021-2027, așa cum a fost aprobată in data de 27 februarie 2020 prin Memorandumul cu tema Programele operaționale/naționale şi arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene lansează procesul de constituire a structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Aceste structuri vor asigura cadrul de consultare a partenerilor relevanți pe parcursul procesului de elaborare și negociere cu Comisia Europeană a documentelor programatice post-2020.

In vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri ai structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, MFE invită organizaţiile interesate din răndul partenerilor relevanţi din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să işi exprime interesul pentru participarea in cadrul structurilor parteneriale aferente fiecărui Program Operațional și in cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat, prin completarea Formularului de candidatură şi transmiterea acestuia pe adresa: parteneriat.programare@fonduri-ue.ro.

Formularele privind exprimarea interesului completate vor fi transmise MFE pe cale electronică, in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la lansarea prezentului anunț, dar nu mai tărziu de 25 mai 2020.

In procesul de selecție, MFE va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru fiecare Program Operațional, in acord cu prevederile Codului european de conduită referitor la parteneriat. Procesul de selecție se va realiza conform Grilei de evaluare și punctaj care oferă criteriile pe baza cărora se va realiza selecția partenerilor, in vederea asigurării unui proces transparent și echitabil.

Rezultatele procesului de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, după analizarea și evaluarea tuturor Formularelor de candidatură.

Depunerea contestațiilor se va realiza in termen de maximum 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Avănd in vedere faptul că principiul parteneriatului este unul dintre pilonii fundamentali ai procesului de planificare la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Fondurilor Europene iși exprimă deschiderea pentru o consultare căt mai largă a partenerilor relevanți in cadrul procesului de programare 2021-2027.

 Documente:

Formular de candidatură

Grilă de evaluare și punctaj

 sus

[19.05.2020] POCU: Lista finală cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 

[19.05.2020] POCU: Lista finală cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică lista finală a proiectelor aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 478/4.18 „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”. 

[19.05.2020] POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 18 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 In conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

sus

[19.05.2020] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de invăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din invățămăntul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

Incepănd cu data de 19 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

[18.05.2020] POCU: Apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.

 Apelul are un buget de 120 milioane euro ( fonduri europene și contribuție națională), alocare dedicate atăt regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) căt și regiunii dezvoltate București- Ilfov.

 Proiectele vor putea fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 18 mai – 1 iulie 2020.

 

[18.05.2020] POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse in cadrul apelului „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgența decretată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepand cu data de 18 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte:

POCU/816/4/4 Reducerea numarului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice „Sprijin pentru salariații angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” , pentru etapa conformității administrative și eligibilității.

 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii.

[18.05.2020] SUSPENDARE ORGANIZARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind suspendarea concursului in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

sus

[18.05.2020] POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte 818/4/4/ „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”.

 

Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[18.05.2020] Instrucțiunea nr. 7/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 2014 – 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr. 7/15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 2014 – 2020.

 

Anexa 1 la Instrucțiunea AM POCU nr. 7/15.05.2020

[15.05.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse pănă pe 1 iulie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”.

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului pănă la data de 1 iulie 2020.

[13.05.2020] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori” – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Incepănd cu data de 13 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

sus

[13.05.2020] POCU: Lista intermediară și cea de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară și cea de rezervă a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Incepănd cu data de 13 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termen de 5 zile de la primirea scrisorii de informare potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[11.05.2020] POCU : Lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul 685/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

 

Incepănd cu data de 11 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

[11.05.2020] Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

sus

[08.05.2020] POCU: Apelul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”. 

Apelul are un buget de 18 milioane euro ( fonduri europene și contribuție națională), alocare dedicate atat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cat și regiunii dezvoltate București- Ilfov.

Proiectele vor putea fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 8 mai – 1 iunie 2020 [08.05.2020] Lista proiectelor POCU contractate pană la 30 aprilie 2020

 

   Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică

lista proiectelor POCU contractate pană la 30 aprilie 2020[06.05.2020] POCU: Apelul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată”.

 Apelul are un buget de 300 milioane euro, fonduri europene și contribuția națională, alocarea dedicată atat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) cat și regiunii dezvoltate București- Ilfov. 

Proiectele vor putea fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 6 mai- 9 iunie 2020.

[05.05.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”.

Vor beneficia de finanțare tinerii NEET șomeri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), respectiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), cu rezidență in regiunile eligibile. Proiectele vor fi implementate in regiunile de dezvoltare ale Romaniei care indeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT), și anume Sud Vest, Sud Est și Sud Muntenia.

 Alocare financiară propusă: 232 mil. Euro.

Acțiuni sprijinite:
• Campanie de informare și promovare in randul tinerilor in vederea identificării persoanelor cu varsta intre 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nici o formă de educație sau formare in vederea direcționării acestora către SPO in vederea inregistrării și profilării;
• Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decat cursurile de formare profesionale autorizate in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de intreprindere);
• Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decat cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
• Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A „ușor ocupabil”.
• Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
• Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”.

 Solicitanți eligibili:
• Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate in conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
• Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate in conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decat cele formale;
• Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• ONG-uri;
• Organizații de tineret, legal constituite;
• Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate in temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din Romania, cu modificările și completările ulterioare;
• SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
• Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;
• Asociații de intreprinderi.

 Propunerile și sugestiile de imbunănătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro pană data de 18 mai 2020.

sus

[04.05.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse in etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 736/6/1 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Incepand cu data de 30 aprilie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[04.05.2020] POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțune Locală și avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de            28 aprilie 2020 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

sus

[29.04.2020] POCU: Solicitare clarificări in etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 29 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte:

POCU/759/4/9: „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord.

 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.

 

In conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformitătii administrative și eligibilității.

 

[29.04.2020] POCU: Solicitare clarificări in etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 29 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

 

[28.04.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.

 Corrigendum-ul vizează modificarea și inlocuirea Anexei nr. 3 Criterii de evaluare și selecție la Ghidul  „Totul pentru inima ta -Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.

sus 

[27.04.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică Ghidul „Innotech Student”.

Apelul va finanța antreprenoriatul in răndul studenților.

 Bugetul alocat apelului este de 20 mil. euro, din care 17 mil. reprezintă contribuția UE, iar 3 mil. contribuția națională.

 Solicitanți eligibili:
• Instituţii de invăţămănt superior publice şi private, acreditate;
• Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Romăne
• Academia Romănă;
• Asociaţii profesionale;
• Camere de comerţ şi industrie;
• Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
• Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
• Organizaţii sindicale şi patronate;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• ONG-uri;
• Parteneriate intre categoriile mai sus menționate.

 Acțiuni sprijinite:
• Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;
• Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenorială;
• Derularea programului de formare antreprenorială;
• Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate in cadrul proiectului;
• Organizarea și derularea de intreprinderi simulate;
• Efectuarea de stagii de practică;
• Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
• Asigurarea inființării și demarării funcționării intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului.

 Propunerile si sugestiile pot fi trimise pănă la data de 4 mai 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

[16.04.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendumul nr.3 la ghidul „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2088/2016.

Modificarea presupune eliminarea procentului maxim de 1% pentru activitățile de formare „in regim e-learning”, permițănd astfel beneficiarilor să continue implementarea proiectelor și derularea activităților de formare utilizănd tehnologii de lucru la distanță, fără restricții privind procentul de activitate derulată online.

 

[16.04.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 705/3/15/ „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate”. 

sus

[16.04.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.

Apelul va finanța implementarea unor măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili:

• Ministerul Sănătății, singur sau in parteneriat cu entitati relevante;
• Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singura sau in parteneriat cu alte entitati relevante.

Acțiuni sprijinite:

• Măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 27 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

[16.04.2020] Consultare publică, POCU:Ghidul „Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul epidemiei COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul epidemiei COVID-19”.

 Apelul va finanța implementarea unor măsuri in domeniul asistenței sociale in contextul situației epidemiologice determinată de răspăndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 Solicitanți eligibili:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale in parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau in consorții.

 Activități finanțabile:

Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vărstnice;

Dezvoltarea și furnizarea de servicii de tip call center.

 Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 27 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[15.04.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul 685/3/8/ „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

[14.04.2020] POCU: Apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.

Bugetul apelului este de 20 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in 4 regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia.

 Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătății și entități din subordinea acestuia cu atribuții in domeniul prevenirii, supravegherii și controlului bolilor.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 15 aprilie – 1 mai 2020.

[14.04.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in strainătate” pot fi depuse pănă pe 25 iunie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in strainătate”

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului pănă la data de 25 iunie 2020.

[10.04.2020] POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse in cadrul apelurilor „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 10 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de proiecte: POCU/736/6/1 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate; și POCU/737/6/1- „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- Regiune mai dezvoltată – Bucuresti Ilfov, pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.

 

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 

In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.

sus

[10.04.2020] POCU: Lista proiectelor POCU contractate pănă la 31 martie 2020

 

Lista proiectelor POCU contractate pănă la 31 martie 2020

[10.04.2020] POCU: Lista proiectelor POCU contractate pănă la 28 februarie 2020

 

Lista proiectelor POCU contractate pănă la 28 februarie 2020

[09.04.2020] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

 Incepănd cu data de 9 aprilie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapa vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative, potrivit pașilor descriși in documentul “Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

[09.04.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse pănă pe 11 mai 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul apelului competitiv pănă la data de 11 mai 2020.

[09.04.2020] Solicitări de clarificare privind proiectele depuse in cadrul apelului POCU/685/3/8/ „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 9 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunatățite in vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 In conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

sus

[07.04.2020] Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 

Incepand cu data de 7 aprilie 2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitătii administrative, potrivit pașilor descriși in documentul “Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS“.

 

[07.04.2020] Consultare publică, POCU: Ghidul „Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vărstnice) in condițiile declarării situațiilor de epidemie”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Sprijin pentru persoanele din grupurile vulnerabile (persoane vărstnice) in condițiile declarării situațiilor de epidemie”.

Apelul va finanța implementarea unor măsuri in domeniul asistenței sociale in contextul situației epidemiologice determinată de răspăndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Solicitanți eligibili:
• Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in parteneriat cu actorii sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară cu reprezentare națională singuri sau in consorții.

Activități finanțabile:
• Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vărstnice;
• Dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip Call Center.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 17 aprilie 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 sus

[07.04.2020] Anunţ privind reluarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest reia procedura de concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare

Solutionare contestatii selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii interviu

Rezultate finale concurs

 

[06.04.2020] OIR POSDRU NV publică informaţii utile privind achizițiile publice in situația de urgență legată de criza COVID-19

 

    OIR POSDRU NV publică Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice in situația de urgență legată de criza COVID-19.

De asemenea OIR POSDRU NV publică adresa Ministerului Fondurilor Europene privind informarea asupra aplicării legislaţiei de achiziţii in contextul crizei actuale de sănătate generate de COVID-19.

 

[01.04.2020] POCU, consultare publică: Ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii”.

 Apelul va finanța măsuri din domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de răspăndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 Solicitanți eligibili:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale/SPO, respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unitățile subordonate.

 Acțiuni sprijinite:
• Subvenționarea locurilor de muncă prin acordarea de subvenții persoanelor care se află in șomaj, angajate in cadrul intreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), potrivit Ordonanțelor militare și altor acte emise de autorități competente pe perioada stării de urgență.

 Propunerile și sugestiile pot fi trimise pănă la data de 10 aprilie 2020, la adresa de e-mail:

 consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 sus

[25.03.2020] Solicitare clarificări in etapa conformității administrative şi a eligibilității pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelurilor:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.

[25.03.2020] Clarificări privind punerea in aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună ințelegere a celor două instrucțiuni.

 

Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:

     -inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;

     -s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;

     -s-a definit modalitatea de recuperare a intarzierilor, după momentul incetarii stării de urgență;

    -există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, in condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.

[20.03.2020] POCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, in urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea in care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.

 

Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile in care beneficiarii pot ajusta proiectele lor in funcție de starea de urgență decretată de Președintele Romăniei.

Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii in aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.

 

Datele de contact ale Organismelor Intermediare sunt:

  

OI POCU MEC

oiposdru@oiposdru.edu.ro

0213 132 943

  

OIR Vest     

fsevest@oirposdru-vest.ro

0256 293 680

0256 499 755

 

OIR București-Ilfov

office@oirbi.ro

0213 134 243

 

OIR Nord Vest       

office@runv.ro

0264 530 191

0264 402 591

 

OIR Sud Muntenia

oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro

0242 314 431

 

OIR Centru  

posdru@oirposdrucentru.ro

0358 401 655

 

OIR Sud Vest Oltenia

office@oirsvfse.ro

0351 442 202

 

OIR Nord Est

office@fsenordest.ro

0233 231 957

 

OIR Sud Est

office@fsesudest.ro

0239 610 749

0239 613 301

sus

[17.03.2020] POCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista procedurilor Grupurilor de Acțiune Locale de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri ce au fost avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrăns.

[16.03.2020] SUSPENDARE ORGANIZARE CONCURS

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind suspendarea concursului in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

[16.03.2020] POCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” (SOLIDAR)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Corrigendum nr. 4 la ghidul solicitantului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” (SOLIDAR).

Modificarea vizează simplificare prevederii referitoare la numărul minim de persoane pot inființa o intreprindere socială.

[13.03.2020] POCU: Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020. 

[12.03.2020] Anunţ privind ocuparea a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 4 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

sus

[04.03.2020] POCU: Apelul „Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”.

Apelul are un buget de 93 milioane euro, fonduri europene şi contribuţia naţională. Pentru regiunile mai puţin dezvoltate, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia, este alocată suma de 78,52 milioane euro, iar cea pentru regiunea Bucuresti-Ilfov – 14,47 milioane euro.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada  5 martie – 6 aprilie 2020.

[25.02.2020] POCU: Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate”.

Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 25 februarie – 25 mai 2020.

[29.01.2020] Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizat ianuarie 2020

    

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizat ianuarie 2020

[29.01.2020] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Prima cameră” pot fi depuse pănă pe 7 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială.

Perioada de depunere a proiectelor este prelungită pănă la data de 7 februarie 2020.

[29.01.2020] POCU: Proiectele pentru prevenirea, depistarea, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C pot fi depuse pănă pe 14 februarie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul solicitantului „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.

 Corrigendum-ul prelungește perioada de depunere a proiectelor in sistemul MySMIS pănă la data de 14 februarie 2020.

sus

[23.01.2020] AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.

 

Corrigendumul aduce clarificări in privința indicatorilor de program.

[20.01.2020] Anunţ privind ocuparea a 23 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 23 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA și Expert II), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pănă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice, conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Intrebări şi răspunsuri

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Rezultat selectie dosare Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Rezultat selectie dosare Compartiment monitorizare proiecte

Solutionare contestatii selectie dosare

 

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare proiecte

Programare interviu - Compartiment verificare proiecte - Unitate verificare achizitii si conflict de interese

Programare interviu - Compartiment monitorizare proiecte

 

Rezultate interviu

Rezultate contestaţii

Rezultate finale concurs

[20.01.2020] POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, avănd ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”.

 

 sus

[13.01.2020] MFE a lansat ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii POCU

 

    Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat noua versiune a ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.

Ghidul, instrument de referință pentru beneficiarii POCU, furnizează informații care sprijină beneficiarii in indeplinirea obligațiilor pe care le au pe segmentul monitorizării și raportării indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect. De asemenea, explică regulile și procedurile de bază pentru colectarea și validarea indicatorilor.

 Ghidul este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/pocu/indicatori/.

 

[09.01.2020] POCU: Apelul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”.

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vărstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

 

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in regiunea Văii Jiului.

 

Activități finanțate:

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale

Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate in ingrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, in vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

 

Solicitanți eligibili:

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

Furnizori autorizați de formare profesională;

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale;

Asociații și fundații;

Organizații sindicale;

Organizații patronale;

Camere de comerţ şi industrie;

Universități.

Aceștia vor putea depune proiectele și in parteneriat.

 

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.

 

    sus

Anunţuri 2019        Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014