Anunţurile anului 2021

[02.03.2021] Anunţ solicitare clarificări apel 860 Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 01.03.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”

 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică şi financiară.
POCU_Modalitatea_de_utilizare_a_mecanismului_de_clarificare_MIPE

[02.03.2021] Lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți ai POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[24.02.2021] AM POCU: Solicitare de clarificări īn cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse īn cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 24.02.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[23.02.2021] Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Īncepānd cu data de 23.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[19.02.2021] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Īmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea īn accesul la servicii și tehnologii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Īmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea īn accesul la servicii și tehnologii”.
 
Īncepānd cu data de 18 februarie 2021 solicitanții vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură data pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[16.02.2021] POCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021.
 
Īncepānd cu data de 15.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[16.02.2021] POCU: Solicitare clarificări īn etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul 921/4/9/ „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanţii că īncepānd cu data de 15 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte 921/4/9/„Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și finanaciară (ETF).

[16.02.2021]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 
Īncepānd cu data de 15.02.2021, Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[16.02.2021]  POCU lansează īn consultare publică ghidul „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică īn consultare publică ghidul „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3.

Observațiile și propunerile privind īmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pānă la data de 26 februarie 2021.

[16.02.2021]  POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″

 

    Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 18 februarie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 18 martie 2021 ora 16.00.

[15.02.2021]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării unui post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

sus

[12.02.2021] Solicitare de clarificări īn etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse īn cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 12 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[03.02.2021] Sinteza modificarilor survenite la manualul beneficiarului POCU

 

Īn luna februarie 2021, Manualul Beneficiarului POCU a făcut obiectul unei revizuiri, care au vizat aspecte precum:

    Modificarea Anexei 9 – Raport Tehnic,

    Publicarea Anexei 17 – POCUFORM B versiunea 2.9.5,

  Publicarea Anexei 17 – POCUFORM B-BIG versiunea 2.9.5, pentru proiectele cu grup țintă mai mare de 10.000 persoane.

 

Documentele pot fi consultate aici .

 

[03.02.2021] Lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[03.02.2021] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul POCU/784/6/24/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozita OS 6.2, OS 6.3 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate.
 
Īncepānd cu data de 03.02.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de catre solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 

Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă

Lista intermediară a proiectelor selectate

[01.02.2021]  POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.
 
Īncepand cu data de 01.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

 

[01.02.2021]  POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrāns – actualizare 29 ianuarie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 29 ianuarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 sus

[18.01.2021]  AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse īn cadrul apelului cu termen limită de depunere 861/3/12/ „Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților” – „Competenţe digitale pentru angajaţii din īNTREPRINDERI MARI”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse īn cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/861/3/12/ „Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – „Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”.

Procesul de evaluare īn cadrul acestui apel se va realiza īn mod continuu, pentru proiectele transmise de aplicanți şi īnregistrate de către AM POCU īn sistemul MySMIS, conform prevederilor documentului Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

[14.01.2021]  POCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr.1 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 
Īncepānd cu data de 13.01.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantii pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitanti īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

 

[13.01.2021]  Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2020

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate pānă la 31 decembrie 2020.

 

[11.01.2021]  POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”, A.P 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, O.S 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile și O.S 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

  sus

[11.01.2021]  POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS II”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul  „Viitor pentru tinerii NEETS II”, A.P 2 „Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, O.S 2.1 „Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” și O.S 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 

[04.01.2021]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Īncepānd cu data de 30.12.2020, Solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 
Documente:

Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă

Lista intermediară a proiectelor selectate

 

 

    sus

Anunţuri 2020         Anunţuri 2019         Anunţuri 2018      Anunţuri 2017