Anunţurile anului 2022

[28.09.2022] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

[28.09.2022] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile

[27.09.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest
organizează concurs/examen īn vederea ocupării unui post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

[27.09.2022] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Īncepānd cu data de 26.09.2022, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul Modalitatea  de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS.

[27.09.2022] POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

Īncepānd cu data de 26.09.2022, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.

Sfarsitul primului paragraf

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul Modalitatea  de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS.

[20.09.2022] Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv

„Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vārstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor romāni aparținānd minorităţii roma, Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, īn special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 20 septembrie 2022 ora 16.00 si se va īnchide in data de 30 septembrie 2022, ora 16.00.

sus

[20.09.2022] Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive īn corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive īn corelare cu nevoile pieței muncii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vārstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație & Obiectivul specific: 3.4.: Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vārstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 20 septembrie 2022 ora 16.00 si se va īnchide in data de 20 octombrie 2022, ora 16.00.

[20.09.2022] Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Īmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul specific: 2.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 20 septembrie 2022 ora 16.00 si se va īnchide in data de 30 septembrie 2022, ora 16.00.

[13.09.2022] AM POCU – Lista cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/717/5/1/ și POCU/718/5/1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/717/5/1 – Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai putin dezvoltate și POCU/718/5/1 – Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiune mai dezvoltată.

sus

[13.09.2022] AM POCU – Listele finale ale proiectelor selectate pentru apelurile de proiecte POCU/717/5/1/ și POCU/718/5/1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Listele finale ale proiectelor selectate pentru apelurile de proiecte POCU/717/5/1/ – „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/718/5/1/ – „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiune mai dezvoltată”

[07.09.2022] POCU: A fost actualizat Ghidul aferent Axei prioritare 7 – Asistență Tehnică

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa prioritară 7 – Asistență tehnică”, aferent obiectivelor specifice 7.1., 7.2. & 7.3.

[06.09.2022] Consultare publică, POCU: Ghidul „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive īn corelare cu nevoile pieței muncii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Īmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive īn corelare cu nevoile pieței muncii”,  apel competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1&3.4.

 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[06.09.2022] Consultare publică, POCU: Ghidul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”,  apel non-competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1, 3.2&3.3.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

sus

[06.09.2022] Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”,  apel non-competitiv, Axa prioritara 2, Obiectivul Specific 2.1.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[18.08.2022] POCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară după aprobarea HG nr.982/2022 pentru modificarea HG nr. 599/2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară după aprobarea Hotărārii Guvernului nr. 982/2022 pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul īntreprinderilor mici și mijlocii, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12/ Competente digitale pentru angajații din IMM, respectiv:

 Lista finală a proiectelor selectate la finanțare după aprobarea HG nr. 982/2022 pentru modificarea HG nr. 599/2020

 Lista finală a proiectelor selectate la finanțare ITI DD dupa aprobarea HG nr. 982/2022 pentru modificarea HG nr. 599/2020

[16.08.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 41 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.08.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 41 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.08.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

 Documente

F-PO.DGPECU.37.12 – Lista intermediara nr. 41 a cererilor de finantare aprobate VTF_717

Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS 2014+

 sus

[16.08.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 iulie 2022

 

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 iulie 2022

[16.08.2022] POCU publica listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 “Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiuni mai putin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 “Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiuni mai putin dezvoltate”.

Īncepānd cu data de 11.08.2022, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul Modalitatea  de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS.

[16.08.2022] Anunț privind rezultatul final al selecției partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Educație și Ocupare și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială – 2021 – 2027

 

    Anunț privind rezultatul final al selecției partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Educație și Ocupare și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială – 2021 – 2027, urmare soluționării contestațiilor

Lista finală a candidaților declarați admiși/respinși ca urmare a selecției membrilor CM POEO și POIDS este disponibilă aici.

sus

[04.08.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 40 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.08.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 40 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.08.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[04.08.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 24 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 12.07.2022 – 03.08.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 24 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 12.07.2022 – 03.08.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul 
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[29.07.2022] AMPOCU publică lista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 28 iulie 2022

 

Lista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 28 iulie 2022

 sus 

[29.07.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 39 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.07.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 39 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.07.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[18.07.2022] Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (POEO) și pentru Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (POIDS)

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM POEO și AM POIDS, lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (POEO) și pentru Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (POIDS). Comitetul de Monitorizare va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic īn procesul de implementare a POEO și POIDS, care se va reuni pe parcursul īntregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele īnregistrate īn īndeplinirea acestuia.

AM POEO și AM POIDS publică anunțul privind selecția partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru Comitetul de Monitorizare a POEO si POIDS, cu termen de depunere a formularului de intenție, 26 iulie 2022. Precizăm că doar formularele de intenție transmise īn intervalul 20-26 iulie 2022 vor fi supuse procesului de evaluare.

Adresa la care se vor depune formularele de intenție este: secretariatcm.fse@mfe.gov.ro

sus

[15.07.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 37 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 14.07.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 37 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 14.07.2022.
 
Īncepānd cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[12.07.2022] Lista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 7 iulie 2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Lista actualizată la data de7 iulie 2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[12.07.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 23 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 25.06.2022 – 11.07.2022

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 23 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 25.06.2022 – 11.07.2022.

Īncepānd cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[11.07.2022]  Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 iunie 2022

 

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 iunie 2022

sus

[08.07.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 36 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.07.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 36 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.07.2022.

Īn data de 07.07.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[05.07.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 35 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.07.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 35 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.07.2022.
 
Īncepānd cu data prezentului anunţ, solicitanţii ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[29.06.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 22 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 01.06.2022 – 24.06.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 22 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 01.06.2022 – 24.06.2022.

 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 

Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[29.06.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 34 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 29.06.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 34 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 29.06.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[21.06.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest
organizează concurs/examen īn vederea ocupării a două posturi īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

sus

[20.06.2022] POCU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia și Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor și Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 Operațiune compozită OS 1/1/1/2, regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia și Centru, respectiv:

Lista finală a proiectelor selectate la finanțare;
Lista finală a proiectelor selectate la finanțare aferente ITI Delta Dunării;

 

Īncepānd cu data de 20.06.2022, solicitanții vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul obținut īn urma soluționării contestatiilor aferente etapei de evaluare tehnice si financiare.

[15.06.2022] POCU publică corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum  la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”.

 

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC pana la data de 15 iulie 2022, ora 16.00.

 sus

[09.06.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 32 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 09.06.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 32 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 09.06.2022.
 
Īn data de 09 iunie 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[09.06.2022]  POCU: Lista intermediară nr. 31 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.06.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 31 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.06.2022.

 Īn data de 07.06.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[06.06.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2022.

sus

[06.06.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[06.06.2022] Lista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 31 mai 2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Lista actualizată la data de 31.05.2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[06.06.2022] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/987/6/26- OS 6.3 și OS 6.6 – „Educație nonformală īn sistem outdoor”– Regiuni mai puţin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/987/6/26- OS 6.3 și OS 6.6 – „Educație nonformală īn sistem outdoor”– Regiuni mai puţin dezvoltate.

[02.06.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest
organizează concurs/examen īn vederea ocupării a două posturi īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

sus

[30.05.2022] POCU: Lista intermediară nr. 21 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 11.05.2022 – 30.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 21 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 11.05.2022 – 30.05.2022.

Īncepānd cu data de 30 mai 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[30.05.2022] POCU: Lista intermediară nr. 29 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 29 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.05.2022.

Īncepānd cu data de 30 mai 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[25.05.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 28 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 28 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.05.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[25.05.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 27 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 27 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.05.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[13.05.2022] Lista intermediară nr. 26 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 12.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 26 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 12.05.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[13.05.2022] POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3/ „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3/ „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”.
 
Īncepānd cu data de 12.05.2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea e depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.
 

Lista intermediară a proiectelor selectate apel 991 ITI Delta Dunării
Lista intemediară a proiectelor selectate apel 991

[12.05.2022] POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 988/6/26 „Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/988/6/26 „Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiunea mai dezvoltata București-Ilfov”.
 
Īncepānd cu data de 12.05.2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea e depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

Lista intermediară de rezervă a proiectelor aprobate după etapa tehnico-financiară 988 ETF;

Lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa tehnico-financiară 988 ETF.

 sus

[11.05.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2022

 

Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2022

[11.05.2022] POCU: Lista intermediară nr. 20 a cererilor de finantare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 16.04.2022 – 10.05.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 16.04.2022 – 10.05.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[04.05.2022] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 – Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte: POCU/987/6/26/ –  Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Īncepānd cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[04.05.2022] POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 29.04.2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală

[02.05.2022] Lista proiectelor contractate īn cadrul POCU pe regiuni de implementare la 31 martie 2022  

 

Lista proiectelor contractate īn cadrul POCU pe regiuni de implementare la 31 martie 2022

[20.04.2022] Lista finală ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa CAE , pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

[19.04.2022] Listă īntrebări și răspunsuri aferente indicatorilor POCU și instrumentului de colectare a indicatorilor – POCUForm

 

    Ca urmare a sesiunilor de instruire a Beneficiarilor pentru utilizarea instrumentului POCUFORM, AM POCU publică lista cu răspunsurile aferente īntrebărilor legate de colectarea și raportarea indicatorilor, precum și răspunsuri ce țin de implementarea proiectelor

sus

[19.04.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 25 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.04.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 25 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.04.2022.
 
Īncepānd cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[19.04.2022] Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”.

 Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC pana la data de 15 iunie 2022, ora 16.00.

[18.04.2022] POCU solicită clarificări pentru apelul „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 18.04.2022 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/991/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară”

sus

[15.04.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 12.04.2022 – 15.04.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 12.04.2022 – 15.04.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 21 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, (AP 4/PI 9.v/OS 4.16)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 21 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, (AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

Anexe Instrucțiunea nr. 21

sus

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 16 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.1)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 16 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.1)

 Anexe Instrucțiunea nr. 16

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 17 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.2.)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 17 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.2.).

 Anexe Instrucțiunea nr. 17

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 18 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 18 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2).

 Anexe Instructiunea nr. 18

sus

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 19 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, (AP 2/PI 8.ii/OS 2.1&2.2)

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 19 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, (AP 2/PI 8.ii/OS 2.1&2.2).

 Anexe Instrucțiunea nr. 19

[14.04.2022] Instrucțiunea nr. 20 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, (AP 6/PI 10.iv/OS 6.13

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Instrucțiunea nr. 20 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis īn cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, (AP 6/PI 10.iv/OS 6.13.

 Anexe Instrucțiunea nr. 20

[12.04.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 18 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 29.03.2022 – 11.04.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 18 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 29.03.2022 – 11.04.2022.

Īncepānd cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[08.04.2022] POCU solicită clarificări pentru apelul 987/6/26 „Educație nonformală īn sistem outdoor” – Regiunea mai puțin dezvoltată – etapa CAE

 

    AM POCU informează solicitanții că īncepānd cu data prezentului anunț, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului POCU/987/6/26 ”Educație nonformală īn sistem outdoor” – Regiunea ma putin dezvoltată, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i – Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la īnvăţămāntul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de īnvăţare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea īn educaţie şi formare, Obiectivele specifice O.S.6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținānd grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținānd minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S.6.6 – Īmbunătățirea competențelor personalului didactic din īnvățămāntul pre-universitar īn vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de verificare a conformității administrative și a eligibilității.”

[08.04.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 23 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.04.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 23 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.04.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[08.04.2022] Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor, etapa CAE, pentru apelul POCU/993/6/13: ”Creșterea numărului absolvenților de īnvățămānt terțiar universitar și non universitar care īși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de īnvățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economic e cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa verificarii conformității administrative si eligibilității pentru apelul de proiecte : POCU/993/6/13: ”Creșterea numărului absolvenților de īnvățămānt terțiar universitar și non universitar care īși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de īnvățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economic e cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

[06.04.2022] POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31 martie 2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

sus

[05.04.2022] AM POCU – Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 988/6/26/ – Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte: 988/6/26/ – Educație nonformală īn sistem outdoor – Regiunea mai dezvoltata București-Ilfov.
 
Īncepānd cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

 

[30.03.2022] POCU: Lista intermediara nr. 17 a cererilor de finantare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Rediuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Rediuni mai puțin dezvoltate- perioada 18.03.2022 – 28.03.2022.

Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[30.03.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 22 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.03.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 22 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.03.2022.
 
Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[28.03.2022] AM POCU – Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3/ „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare  care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte:POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia si Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Īncepānd cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

 sus

[24.03.2022] Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – perioada 02.07.2021-22.03.2022.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – perioada 02.07.2021-22.03.2021.
 
Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[24.03.2022] POCU: Lista intermediară nr. 21 a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.03.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 21 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.03.2022.

Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus 

[24.03.2022] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul POCU/993/6/13 Sprijin pentru doctoranzi ;i cercet[rori post-doctorat

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul POCU/993/6/13/SPRIJIN PENTRU  DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT.

Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (dacă este cazul) se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare (ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[22.03.2022] OIPOCU Ministerul Educației solicită clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului /988/6/26 „Educație nonformală īn sistem outdoor” – Regiunea București – Ilfov

 

    OIPOCU Ministerul Educației informează solicitanții că, īncepānd cu data prezentului anunț vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului POCU/988/6/26 ”Educație nonformală īn sistem outdoor” – Regiunea București – Ilfov, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i – Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la īnvăţămāntul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de īnvăţare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea īn educaţie şi formare, Obiectivele specifice O.S.6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținānd grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținānd minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S.6.6 – Īmbunătățirea competențelor personalului didactic din īnvățămāntul pre-universitar īn vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de verificare a conformității administrative și a eligibilității.”

[22.03.2022] AM POCU – Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 17.02.2022 – 18.03.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 17.02.2022 – 18.03.2022.
 
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[17.03.2022] POCU: Lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul  POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.03.2022.

Īncepānd cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[15.03.2022] POCU: Solicitări de clarificări privind proiectele depuse īn cadrul apelului „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 15 martie 2022 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului POCU/991/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de verificare a conformității administrative și a eligibilității.”

[14.03.2022] POCU: Lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 09.03.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[14.03.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 28 februarie 2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 28 februarie 2022.

[04.03.2022] POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 03 martie 2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[04.03.2022] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară  a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de verificare tehnică și financiară (ETF), pentru apelul de proiecte POCU/1000/6/20/ Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare  īn etapa verificării tehnico-finaciare (ETF) și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (dacă este cazul) vor fi depuse de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare

 

[02.03.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – 31 ianuarie 2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – 31 ianuarie 2022.

[01.03.2022] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Maramureș

 

    Anunt

 sus

[28.02.2022]  POCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiune mai dezvoltata” – la data de 28.02.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiune mai dezvoltată” – la data de 28.02.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

 

[23.02.2022] POCU:  Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestațiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[15.02.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 1 post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată, pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

sus

[11.02.2022]  AM POCU – Lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[08.02.2022] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Bihor

 

    Anunt

 

[04.02.2022]  POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31 ianuarie 2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[01.02.2022] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Sălaj

 

    Anunt

 

[25.01.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

   

    Avānd īn vedere faptul că īntāmpinăm probleme tehnice, rugăm toate persoanele interesate de concursul din data de 01.02.2022, care şi-au depus dosar de concurs, prin e-mail şi nu a primit răspuns cu nr de īnregistrare al dosarului, să-l retrimită pe adresa de e mail oirposdrunv@gmail.com , sau să i-a legătura telefonic cu persoana de contact , BURIAN IULIAN , 0799024216.

[21.01.2022]  POCU: Īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică o serie de īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent obiectivului specific 6.13 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Lista de īntrebări și răspunsuri a fost realizată de Organismul Intermediar pentru POCU din cadrul Ministerului Educației.

sus

[19.01.2022] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2021.

[14.01.2022]  Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.01.2022

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.01.2022.
 
Īncepānd cu data de 11.01.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

sus

[14.01.2022]  POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31.12.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 

[14.01.2022] POCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr.  15 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 06.01.2022.

Īncepānd cu data de 07 ianuarie 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS

 

[05.01.2022]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării a 1 post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată, pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU, in perioada 2020-2023 ID 138630.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 

 

    sus

        Anunţuri 2021       Anunţuri 2020         Anunţuri 2019         Anunţuri 2018      Anunţuri 2017