Anunţurile anului 2015

[21.12.2015] Anunţ

Ordinul ministrului fondurilor europene nr.4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

[14.12.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman  anunta publicarea HG953-2015 , hotarare pentru completarea articolului 2 din Hotararea Guvernului nr 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013

[04.12.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Instrucţiunea nr.115/03.12.2015  privind reglementarea condiţiilor pentru incheierea actelor adiţionale in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU.

[25.11.2015] Ministerul Fondurilor Europene amană primirea propunerilor de proiecte aferente cererilor de proiecte nr. 2 și 3 din POCU

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman anunță amanarea deschiderii sistemului informatic MySMIS2014 pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 2„- Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) in comunitățile marginalizate rome și nr. 3/2015 - Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru inființare GAL nou/ adaptare GAL deja inființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, aferente Programului Operațional Capital Uman (POCU).

Decizia vine ca urmare a identificării unor elemente care necesită imbunătățiri și simplificare in operaționalizarea sistemului informatic MySMIS2014, elemente sesizate in urma testării finale a acestuia.

Ministerul Fondurilor Europene va informa in cel mai scurt timp potențialii beneficiari ai acestor cereri de proiecte cu privire la calendarul revizuit al perioadei de depunere a cererilor de finanțare aferente.

Eventualele sugestii de simplificare a acestor documente sau proceduri pot fi transmise pană la data 2 decembrie 2015 la adresa de mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Prin intermediul sistemului MySMIS2014, Ministerul Fondurilor Europene urma să primească, in perioada 25 noiembrie 2015 – 25 ianuarie 2016, propuneri de proiecte care să vizeze ”Dezvoltarea Locală Integrată (360) in comunitățile marginalizate rome” , iar in perioada 26 noiembrie – 30 decembrie 2015 propuneri de proiecte pentru ”Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”.

Ministerul Fondurilor Europene este coordonatorul Instrumentelor Structurale 2007-2013 și al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 in Romania, indeplinind și rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

[17.11.2015] Anunţ

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, in vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate Romaniei.

[Ordinul 3128/2015]                                                                                                                                                  sus

[13.11.2015] Apel de propuneri de proiecte CPP 2  - POCU

OIRPOSDRU NV anunţă publicarea anunţului privind Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) in comunitățile marginalizate rome”

Sistemul informatic  MySmis 2014 va fi deschis in data de 25.11.2015 ora 10.00 şi se va inchide in data de 25.01.2016, ora 16.00.

Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

[12.11.2015] Apel de propuneri de proiecte CPP 1 - POCU

[12.11.2015] Anunţ privind infiinţarea unui punct de Helpdesk permanent cu acces pentru toate autorităţile contractante şi operatorii economici care beneficiază de finanţare din instrumente structurale

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a lansat, pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.anap.gov.ro, secțiunea de Helpdesk – punct permanent cu acces pentru toate autorităţile contractante la nivel central sau local, precum și pentru operatorii economici care beneficiază de finanţare din instrumente structurale.

Notificare cu privire la Helpdesk

Manuale de utilizare   

[12.11.2015] Anunţ

Comisia Europeană a publicat un ghid care işi propune să sprijine statele membre cu dificultăţi in cadrul procedurilor de achiziţii publice.

Ghidul ii va ajuta pe funcţionarii publici din intreaga Uniune să identifice și să evite cele mai frecvente erori in procedurile de achiziţii in cadrul proiectelor co-finanţate prin intermediul Fondurilor structurale și de investiții europene.

Cele mai des intalnite erori in procedurile de achiziții publice se produc din cauza capacității administrative insuficiente. Din acest motiv, Comisia Europeană ia măsuri pentru a intări capacitatea administrativă și pentru a imbunătăți sistemele de gestiune și control. Incepand cu data de 1 decembrie, comisarii Crețu și Bieńkowska vor avea o serie de intalniri pentru a evalua progresele realizate in imbunătățirea sistemelor de achiziții publice din cadrul politicii regionale a UE.

Ghidul publicat de Comisia Europeană conține exemple de bune practici, studii de caz și informații utile pentru a-i ajuta pe cei implicați in planificarea, selecția și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Acest ghid face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei de a sprijini statele membre și regiunile să imbunătățească modul in care gestionează și investesc fondurile europene. Printre celelalte măsuri luate de Comisie se numără platforma Peer2Peer, prin intermediul căreia funcționarii publici din intreaga Uniune pot face schimb de experiență și de bune practici, și Pactele de integritate, un instrument care iși propune să imbunătățească transparența și responsabilitatea in cadrul procedurilor de achiziții publice.

Pentru consultarea Ghidului vă rugăm sa accesați următorul link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_ro.pdf 

[11.11.2015] Clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii POSDRU nr. 113/04.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

[06.11.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate".

 

Obiectivul specific urmărit in cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează: "Imbunătăţirea nivelului de competente al profesioniştilor din sectorul medical".

Toate intrebările legate de Ghidul solicitantului condiţii specifice, precum şi propunerile şi sugestiile de imbunătăţire vor fi transmise pană la data de 26 noiembrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[05.11.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică Instrucţiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect.

[Anexe]                                                                                                                                                                   sus

[02.11.2015] Anunţ

OIR POSDRU NV anunţă publicarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

[document]

[30.10.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia”/ POCU/ Axa prioritară 1/ Prioritatea de investiţii 8.ii/ Obiectivele specifice 1.1 şi 1.2., varianta revizuită in urma procesului de consultare publică.

In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toţi factorii interesaţi, in data de 2 noiembrie 2015, ora 14.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinţe, parter). Organizaţiile interesate de intervenţiile finanţate din axa priooritară 1 a POCU sunt invitate să participe activ la această dezbatere.

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman adresează mulţumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de imbunătăţire a documentelor publicate spre consultare şi/sau au participat la sesiunile anterioare de dezbatere.

[21.10.2015] Anunţ

MFE- DGPCU publică Ordinul 2802/08.10.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.

[20.10.2015] Anunţ

MFE- DGPCU publică Instructiunea 112/20.10.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea inchiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

[15.10.2015] Anunţ

MFE- DGPCU publica Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190.

[09.10.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov", Axa Prioritara 2 - Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs.

Măsurile eligibile in cadrul acestui apel vizează in principal creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența in regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Toate intrebarile legate de Ghidul solicitantului, propunerile și sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pana la data de 18 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[09.10.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Dezvoltare Locala Integrata", Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate in cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare.

Toate intrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pana la data de 23 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.                                      sus

[07.10.2015] Anunţ

Incepand cu data de 8 octombrie 2015, potențialii solicitanți ai Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 se pot inscrie la sesiunile de instruire in utilizarea MySMIS2014, care se vor desfășura in cadrul organismelor intermediare care gestionează acest program.

Modulul aplicației lansat acum se adresează doar potențialilor solicitanți POCU. Formularul de inscriere de pe site-ul www.fonduri-ue.ro va permite inregistrarea in perioada 8-15 octombrie, după inregistrarea și autentificarea pe site (sectiunea Contact). Prima sesiune de instruire este programată intre 19 octombrie și 1 noiembrie. Cei care doresc să participe la instruire optează pentru un singur organism intermediar (OI), iar primii zece inscriși la un OI vor avea acces la prima sesiune de instruire. In funcție de interesul manifestat, vom organiza periodic astfel de sesiuni de instruire. Tot pe site-ul www.fonduri-ue.ro va fi pus la dispoziția celor interesați un manual de utilizare MySMIS2015, cu ajutorul căruia cei care doresc să obţină o finanțare din fonduri europene vor putea să-și completeze mai ușor aplicațiile online.

”Prin completarea formularului de inscriere care va fi deschis pe site-ul nostru, www.fonduri-ue.ro, cei care doresc să depună proiecte se vor putea inscrie pentru a obține accesul in MySMIS2014 și pentru a fi instruiți in utilizarea acestui sistem electronic prin care vizăm să se depună de acum inainte toate proiectele aferente perioadei 2014-2020. Utilizarea acestui portal ne va ajuta să reducem gradul de eroare la completarea documentației și timpul petrecut cu verificarea corelațiilor, deoarece un solicitant nu va putea depune documente cu erori – validarea depunerii se face doar dacă toate campurile sunt completate corect, iar corelațiile se fac automat. Și pentru beneficiari și pentru noi, acest lucru se traduce printr-un termen mai scurt de procesare a documentelor și implicit de răspuns” precizează Dragoş Iorga, directorul general al Direcţiei Generale Programe Capital Uman.

Aplicația MySMIS2014, lansată astăzi in consultare publică, va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene in relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizand mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele. Ca urmare a consultării publice, toate observațiile și sugestiile primite de la utilizatori vor fi analizate cu atenție și transpuse in imbunătățiri ale sistemului.

Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, insoțită de documentele anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare. In plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare.

Un alt avantaj al utilizării acestui sistem este faptul că poate permite evidențierea cheltuielilor făcute de un beneficiar in timpul implementării proiectului, inainte ca acesta să depună oficial cererile de plată sau de rambursare. Beneficiarii pot incărca in sistem facturile pe măsură ce le primesc, ceea ce va permite autorității de management sau organismului intermediar realizarea de estimări privind plățile viitoare.

[07.10.2015] Lansare MySMIS2014

Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş, lansează spre consultare publică aplicaţia MySMIS2014.

Aplicaţia MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanţii şi beneficiarii de fonduri europene in relaţia lor cu autorităţile, pentru a depune proiecte mai rapid şi mai simplu, utilizand mediul online şi pentru a-şi implementa mai uşor proiectele.

Prin intermediul acestei aplicaţii, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanţare, insoţită de declaraţiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.

In plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare.                   sus

[06.10.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia", Axa Prioritara 1 - Axa prioritara 1 - Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”.

Actiunile planificate in cadrul AP 1 urmeaza sa fie implementate in cele trei regiuni eligibile in care rata somajului in randul tinerilor depaseste 25%, si anume: regiunea Centru, regiunea Sud-Est si regiunea Sud Muntenia, regiuni mai putin dezvoltate, in concordanta cu Acordul de Parteneriat 2014-20202, Recomandarile Specifice de Tara privind combaterea somajului in randul tinerilor, Strategia Nationala pentru Ocuparea For?ei de Munca 2014-2020.

Toate intrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pana la data de 14 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

 

[02.10.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman publica in consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)".

Masurile cuprinse vor contribui, in principal, la indeplinirea obiectivului-țintă asumat in cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială pană in 2020, precum şi a obiectivelor asumate in domeniul ocupării forței de muncă, educației şi al sănătății.

Toate intrebările legate de Ghidul solicitantului Condiții Specifice, precum şi propunerile şi sugestiile de imbunătățire vor fi transmise pană la data de 12 octombrie 2015 pe adresa de consultare.pocu@fonduri-ue.ro

 

[22.09.2015] Anunţ

Urmare emiterii de către serviciile Comisiei Europene a Opiniei finale privind aprobarea Raportului Anual de Implementare a POSDRU 2014 (RAI 2014), DG CPU publică Raportul Anual de Implementare POSDRU pentru anul 2014 (RAI 2014) aprobat de CE.

[17.09.2015] Anunţ

MFE- DGPCU publică Instrucţiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată in vederea inchiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

[14.09.2015] Ministerul Fondurilor Europene lansează un nou site www.fonduri-ue.ro, un ajutor eficient pentru beneficiari şi pentru public

Ministerul Fondurilor Europene a lansat noul site www.fonduri-ue.ro (www.fonduri-ue.gov.ro),  care pune accent pe sprijinirea beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari in accesarea fondurilor şi in implementarea proiectelor finanţate in perioada de programare 2014-2020.

 ”Am restructurat portalul din dorinţa de a ajuta publicul, şi in special beneficiarii fondurilor europene, să acceseze informaţii oficiale, vitale pentru scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Următoarea etapă a efortului nostru de a optimiza legătura funcţională, firească, cu beneficiarii şi potenţialii beneficiari va fi să imbunătăţim sistemul de sprijin (help-desk) interactiv, in aşa fel incat intrebările şi mesajele celor interesaţi să primească răspuns in cel mai scurt timp posibil”, a declarat domnul Marius Nica, ministrul fondurilor europene.

 O noutate oferită de noua interfaţă este legată de crearea, prin intermediul site-ului, a unui sistem electronic eficient de gestionare a mesajelor, intrebărilor şi alertelor de nereguli de la public, care pot fi urmărite şi rezolvate mai uşor. După completarea formularului de feed-back - „Observaţii beneficiar” de pe prima pagină sau din secţiunile specifice programelor operaţionale, selectandu-se opţiunile relevante, solicitările ajung imediat la direcţia cu atribuţii in rezolvarea lor, iar mesajele vor avea trasabilitate totală (incluzand păstrarea pe server a unei copii pentru verificări ulterioare), pentru ca niciuna dintre intrebări să nu rămană fără răspuns.

 Informaţiile referitoare la programele operaţionale sunt structurate şi centralizate in cadrul secţiunii „Programe operaţionale”, asigurand accesul publicului la toate documentele relevante pentru un anumit tip de proiect, inclusiv la anunţurile lansate de autorităţile de management şi la calendarele orientative ale lansărilor pentru programele gestionate de acestea.

 In contextul prevederilor noilor regulamente europene, acesta este site-ul oficial care va oferi, printre altele, informaţii despre oportunităţile de finanţare din toate programele operaţionale 2014-2020 şi va prezenta lista informaţiilor referitoare la proiectele susţinute prin fonduri europene, actualizate in timp real din sistemul informatic centralizat de monitorizare a proiectelor (SMIS).

Site-ul care a gestionat cadrul financiar 2007-2013 va rămane accesibil publicului intr-o secţiune a noului site. Paginile aferente programelor operaţionale 2007-2013 gestionate de MFE vor fi in continuare disponibile, fiind actualizate pană la inchiderea acestor programe.

 

Ministerul Fondurilor Europene - Unitatea de Comunicare

Tel: 0372 838 757,

E-mail: presa.mfe@fonduri-ue.ro                                                                                                                             sus

[09.09.2015] Anunţ

Termenul limită pană la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate in cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015. Această dată reprezintă şi data limită a eligibilităţii cheltuielilor. Nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare după această dată.

[04.09.2015] Anunţ

MFE - DG PCU publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) - varianta revizuită in urma procesului de consultare publică. In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toţi factorii interesaţi, in data de 7 septembrie 2015, ora 14.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinţe, parter). Organizaţiile interesate sunt invitate să nominalizeze un reprezentant care să participe activ la dezbateri. Nominalizările pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pană la data de 4 septembrie 2015.

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman adresează mulţumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de imbunătăţire a documentelor publicate spre consultare şi/sau au participat la sesiunea de dezbateri organizată in data de 5 august 2015. Aici puteţi găsi centralizatorul propunerilor primite din partea dumneavoastră, cu răspunsurile DG PCU.

.

[04.09.2015] Anunţ

MFE - Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Direcţiei Generale Programe Capital Uman, in acord cu prevederile Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – "Reuniunile CM", alin. (13) publică Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum şi Sinteza deciziilor luate in cadrul acestei reuniunii.

.

[12.08.2015] Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a CM POCU 2014-2020

MFE - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică Regulamentul de organizare si funcţionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, actualizat in acord cu rezultatul procedurii de consultare scrisă a membrilor CM POCU şi decizia DG CPU nr. 131/2015, de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi de abrogare a deciziei nr. 74/20.05.2015.                                                                                                     sus

[07.08.2015] Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare POS DRU in dialog deschis cu beneficiarii

La sfarșitul lunii mai, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, declara: “Vreau ca AM-urile din cadrul MFE să acorde o atenție deosebită pe tot parcursul unui an dar, cu precădere, in această perioadă, intalnirilor cu beneficiarii (…) pentru că imi doresc să venim in continuare in sprijinul beneficiarilor, să optimizăm astfel procedurile referitoare la evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare și plată a proiectelor, să corectăm lucrurile acolo unde este cazul”.

In acest context și in continuarea intalnirilor cu beneficiarii desfășurate la nivelul fiecărui Organism Intermediar POS DRU, Autoritatea de Management POS DRU (Direcția Generală Programe Capital Uman - MFE) și Organismele Intermediare au organizat, in perioada 21-31 iulie 2015, o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POS DRU 20017-2013.

Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POS DRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la inchiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor intampinate in implementarea proiectelor și a propunerilor de imbunătățire a acesteia, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

In ciuda dificultăților intampinate de beneficiari in implementarea proiectelor acestora, indiscutabil au existat și rezultate demne de menționat, acestea fiind pe scurt punctate de către directorii Organismelor Intermediare, dar mai ales de beneficiarii care au prezentat proiectele lor de succes. Munca are genul feminin, O șansă pentru persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud Est, Fii competent pe piața muncii!, COMARU – Complex de măsuri active in rural, S.M.A.R.T- Set de Măsuri Active pentru Reorientare și Training, 100 de inimi pentru 100 de copii, PRAG - Pregătirea şomerilor in meseria de agent paza şi ordine, Fii tanăr antreprenor pentru viitor!, Insoțește-ne la bordul carierei!, Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, in căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul Timiş, CALLCEMM- „Apelați centrul electronic de mediere a muncii’’, Antreprenoriat Rural, MEDIA-FEM: Startul tău in televiziune, Meșterul turistic, Program dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză, sunt cateva dintre proiectele prezentate.

Experții Autorității de Management au prezentat beneficiarilor calendarul stabilit pentru inchiderea Programului Operațional și corespondența acestuia cu finalizarea proiectelor aflate incă in derulare. De asemenea, profitand de această oportunitate, beneficiarii au fost consultați cu privire la termenele pentru depunerea cererilor de plată și/sau de rambursare finale ce vor fi stabilite printr-o instrucțiune ce urmează a fi publicată de către AM POS DRU in perioada imediat următoare.
Beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le intampină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.

In fiecare dintre cele 8 regiuni dialogul a fost activ, s-a discutat despre numărul mare de instrucțiuni emise de AM și termenele de implementare ale acestora, intarzierile survenite in procesarea cererilor de plată și de rambursare, lipsa unei abordări coerente și unitare a OI-urilor și AM-ului cu privire la diverse aspecte ce țin de implementarea prevederilor Ghidurilor Solicitantului, instrucțiunilor, legislației, etc, necesitatea unui help-desk pentru beneficiari, birocrația sporită, etc.

Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și-au insușit aspectele discutate – probleme și potențiale soluții – iar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au inceput deja demersuri spre a rezolva parte dintre acestea și mai ales, spre a evita situații similare in implementarea proiectelor ce vor fi co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Intrucat beneficiarii prezenți și-au manifestat interesul asupra noului Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, experții Direcției Generale Programe Capital Uman au prezentat pentru aceștia și oportunitățile de finanțare din POCU 2014-2020.

Direcția Generală Programe Capital Uman iși propune desfășurarea unor astfel intalniri cu beneficiarii și potențialii beneficiari cu regularitate pentru a asigura transpunerea nevoilor acestora și experienței practice in noile documente ce vor susține implementarea proiectelor POCU 2014-2020.

Detalii aici.

[05.08.2015] Anunţ

MFE - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finanţate in cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat in MO Partea I nr.577/31.07.2015.                                                                                                                                          sus

[27.07.2015] Anunţ - SESIUNI DE DEZBATERI POCU

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman organizează două sesiuni de dezbateri cu toți factorii interesați, referitoare la pachetul de documente aferente ghidului solicitantului pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, publicate spre consultare in perioada 19 iunie – 24 iulie 2015. Sesiunile se vor desfășura in datele de 5 și 6 august, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter).

Prima dezbatere, organizată in data de 5 august, are ca obiectiv obținerea de contribuții la revizuirea Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015 - draft și colectarea de opinii asupra acestui document.

A doua dezbatere, organizată in data de 6 august, are ca obiectiv obținerea de contribuții la revizuirea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice nr.1/2015 - draft, Axa 1 - Initiativa "Locuri de munca pentru tineri" si Axa 2 - "Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs" și colectarea de opinii asupra acestui document.

Organizațiile interesate sunt invitate să nominalizeze un reprezentant care să participe activ la dezbateri. Nominalizările pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pană la data de 03 august 2015.

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman adresează mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de imbunătățire a documentelor publicate spre consultare și anunță că, după finalizarea procesului de consultare, va publica centralizatorul propunerilor venite din partea dumneavoastră.

[17.07.2015] Anunţ

MFE - AM POSDRU publică spre consulare draftul Instrucţiunii pentru clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate in cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.

Vă rugăm să transmiteţi propunerile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro, pană la data de 22.07.2015.

[30.06.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru intreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor intre intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

[25.06.2015] Anunţ

MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:

1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft

1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

1.3 Contract de finanţare – draft

1.4 Acord de Parteneriat – draft

2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” şi Axa 2 – „Imbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”

2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA  „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

Vă rugăm să transmiteți, conform formatului ataşat (link document) propunerile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pană la data de 10.07.2015.

[28.05.2015] Anunţ

Hotararea CNCD avand ca obiect discriminarea pe criterii de gen şi maternitate.

[27.05.2015] OIR POSDRU NV publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea condițiilor necesare derulării proiectelor finanțate in cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”.

[25.05.2015] Anunţ

[20.05.2015] Anunţ

Ordinul nr. 903/2015 pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema "Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare".

[18.05.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei și a criteriilor de verificare, evaluare și selecție pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat in data de 08.05.2015.                                                                                                                                                               sus

[14.05.2015] Anunţ

AM POSDRU publică Errata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.

[12.05.2015] Anunţ

Autoritatea de Management pentru POSDRU publică Instrucţiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanţate in cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale".

[12.05.2015] Anunţ

Autoritatea de Management pentru POSDRU publică Instrucţiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanţate in cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

[08.05.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică spre consultare: Metodologia şi criteriile de verificare, evaluare şi selecţie pentru Programul Operaţional Capital (POCU) 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia şi criteriile vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare pentru POCU in data de 20 mai 2015.

In cazul in care aveţi observaţii/propuneri de modificare privind conţinutul documentului, vă rugăm să le transmiteţi prin completarea formularului, pană la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.                                                                                                                           sus

[28.04.2015] Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015.

[28.04.2015] Lansare cereri de propuneri de proiecte

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finanţată din DMI 1.5„Programe doctorale şi post-doctorale in sprijinul cercetării”;
- CPP  nr 188 „Oportunităţi integrate  de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii”, finanţată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".
AMPOSDRU va informa data publicării in Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Condiţii Specifice şi data inchiderii sistemului informatic.

[28.04.2015] Anunţ privind rezultatul procedurii de soluţionare a contestaţiilor depuse de candidaţii declaraţi respinşi in urma procesului de selecţie a membrilor comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 - 28.04.2015

Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul obţinut ca urmare a analizei şi soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţii declaraţi respinşi in urma procesului de selecţie a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020.

Lista finală a candidaţilor declaraţi admişi/respinşi ca urmare a selecţiei membrilor CM POCU 2014-2020 este disponibilă aici.

[20.04.2015] Consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
- Schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice DMI 1.1 „Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”;
Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 22 aprilie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.                        
sus

[17.04.2015] Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul relansării etapei de selecţie a organizaţiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali şi societate civilă), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operaţional: promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; combaterea oricărei forme de discriminare; educaţie şi formare profesională in vederea dobandirii de competente şi a invăţării pe tot parcursul vieţii, promovarea unor locuri de munca durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor. Pană la termenul limită stabilit pentru depunerea formularului de intenţie, au fost inregistrate 52 de candidaturi. In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un număr de 14 organizaţii (Lista prealabilă a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibilă aici). Contestaţiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucureşti. In urma analizării şi soluţionării eventualelor contestaţii, va fi stabilită lista finală cu cele 14 organizaţii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

[16.04.2015] Anunţ

Avand in vedere prevederile Legii 188/1999  republicată,  privind  Statutul funcţionarilor publici, art. 87, alin 1, lit a) raportat la alin . 2, lit. c) si art. 90 , in baza adresei M.M.F.P.S.P.V.  nr. 1117 / MN / 20.03.2015 inregistrată la OIR POSDRU NORD VEST sub nr. 2092 / 20.03.2015 privind acordul ocupării prin transfer a funcţiilor publice vacante,  OIR POSDRU NORD VEST anunţă ocuparea prin transfer la cerere a unor funcţii publice de execuţie.

[08.04.2015] Anunţ

AM POSDRU publică Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

[31.03.2015] Anunț privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional „Capital Uman” (2014-2020) 

 Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic in procesul de implementare a Programul operaţional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul intregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului şi progresele inregistrate in indeplinirea acestuia. Detalii despre rolul şi activitatea comitetului sunt prezentate in proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a CM POCU 2014-2020.

In vederea selectării unor parteneri reprezentativi şi implicaţi ca membri ai comitetului, Ministerul Fondurilor Europene invită organizaţiile interesate din randul partenerilor economici şi sociali, organismelor reprezentand societatea civilă să işi exprime interesul pentru participarea la CM POCU 2014-2020, prin completarea formularului de intenţie şi transmiterea acestuia pe adresa secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro. Menţionăm că, in cadrul acestui proces vor fi selectate 14 entităţi, avand in vedere prevederile Acordului de parteneriat referitoare la ponderea partenerilor sociali in cadrul CM (40%).

Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este  6 aprilie 2015.

Doar formularele de intenţie transmise in intervalul 31 martie – 6 aprilie 2015 vor fi supuse procesului de evaluare, candidaturile transmise in sesiunea anterioară de selecţie nemaifiind considerate valabile.

In cadrul procesului de selecţie, Autoritatea de Management pentru Programul operaţional „Capital Uman” 2014-2020 va avea in vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operaţional precum şi reprezentativitatea, expertiza şi experienţa organizaţiilor selectate, acestea urmand să fie implicate activ in coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, in cazul in care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizaţie de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate in considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere in CM a instituţiilor pentru care au fost inregistrate şi dovedite fraude in ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene in perioada de programare 2007-2013.

In urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POCU, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare in termen de 2 zile lucrătoare.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Criterii de selecţie a partenerilor relevanţi din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PO CU 2014 – 2020.

Ghidul de constituire a CM POCU 2014-2020. 

sus

[30.03.2015] Anunţ

Autoritatea de Management anunţă reluarea procesului de selectare a organizaţiilor pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020, ca urmare a apariţiei unor erori tehnice in procesul de transmitere a candidaturilor.

Procesul de selecţie va fi reluat in perioada imediat următoare.

[27.03.2015] Consultare

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare următoarele instrucţiuni:
-
Instrucțiune privind implementarea proiectelor finanțate in cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”;
-
Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU (revizuită) şi Anexe
;
-
Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finanţare POSDRU (revizuită) şi Anexe.

Manual AW

Vă rugăm să ne transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestor documente pană la data de 31.03.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail
consultare.posdru@fonduri-ue.ro.          

 sus

[27.03.2015] Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020 (parteneri economici, sociali şi societate civilă), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operaţional: promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; combaterea oricărei forme de discriminare; educaţie şi formare profesională in vederea dobandirii de competenţe şi a invăţării pe tot parcursul vieţii, promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor.

Pană la termenul limită stabilit pentru depunerea formularului de intenţie, au fost inregistrate 57 de candidaturi.

In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un număr de 14 organizaţii (Lista prealabilă a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibilă aici).

Contestaţiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucureşti.

In urma analizării şi solutionării eventualelor contestaţii, va fi stabilită lista finală cu cele 14 organizaţii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional „Capital Uman” 2014-2020.

[19.03.2015] Anunţ

AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU.

Anexe

[19.03.2015] Anunţ

AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finanţare POSDRU.

Anexe

Manual ActionWeb

[12.03.2015] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, in vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate Romaniei.

[03.03.2015] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).

Document ataşat: formular de intenţie.

[22.01.2015] Anunţ

[21.01.2015] Anunţ

MFE - AM POSDRU publică spre consultare schiţa Ordinului privind aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se află in implementare finanţate prin POSDRU 2007-2013.
Vă rugăm să ne transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document pană la data de 23.01.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail
consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

In acest sens, vă rugăm să consultaţi următoarele documente:

Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se află in implementare finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.
Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se află in implementare finanţate prin POSDRU 2007 – 2013

sus

[19.01.2015] Anunţ

In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2014, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

In cadrul OIRPOSDRU NORD-VEST nu au fost inregistrate, in anul 201
4, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.

[15.01.2015] Anunţ

Pentru a veni in sprijinul potenţialilor beneficiari in procesul de incărcare şi transmitere a cererilor de finanţare in sistemul ActionWEb, respectiv cu privire la modalitatea corecta de completarea a campurilor din TAB-ul "PARTENERI", AMPOSDRU publică Tutorialul pentru completarea Tab-ului PARTENERI.

[05.01.2015] Anunţ

AM POSDRU anunţă publicarea in consultare publică a primului draft de Ghid al Solicitantului ,, Masuri integrate pentru tinerii inactivi,, ce va fi finanţat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, axa prioritara 1 : Iniţiativa ,,Locuri de muncă pentru tineri,, şi axa prioritară 2 : ,,Imbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs,,

Documente ataşate: grafic activitati PO CU şi buget PO CU.

Termenul pană la care se pot trimite observaţii :

15 ianuarie 2015 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

  sus

   Anunţuri 2018    Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2014