POCU

      

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

 

POCU pe ințelesul tuturor!

    AM POCU vă pune la dispoziție primele tutoriale utile pentru implementarea proiectelor POCU. Acestea explică modalitatea de derulare a proceselor, pentru o bună ințelegere a acestora, dar și in scopul eficientizării relației Beneficiar – AM/OI.

 Prefinanţare proiectelor

Tutorialul prezintă pașii ce trebuie parcurși de către beneficiari pentru a solicita prefinanțări, dar și termenele și responsabilitățile fiecărei părți, conform contractului de finanțare.

 Evitarea neregulilor și fraudelor

In scopul prevenirii acestora, tutorialul prezintă elementele ce pot constitui motive ale unei suspiciuni de fraudă sau neregulă, astfel incăt beneficiarii să fie informați și să evite asemenea situații.

 Mecanismul cererii de plată

 Tutorialul prezintă pașii ce trebuie parcurși de către beneficiari pentru a utiliza mecanismul cererii de plată, precum și termenele și obligațiile fiecărei părți, conform contractului de finanțare.

 Cererea de rambursare

 Cererea de rambursare este cel mai important mecanism in implementarea POCU, intrucăt aceasta cuprinde toate documentele care justifică conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor realizate de către beneficiari. Prin acest tutorial, AM POCU prezintă intregul proces al depunerii și verificării cererilor de rambursare, explicănd toți pașii, termenele și responsabilitățile, astfel incăt beneficiarii să gestioneze eficient bugetul proiectului.

Documente utile

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către Romānia īn domeniul resurselor umane, continuānd investițiile realizate īn perioada de programare 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat: reducerea disparităților de dezvoltare economică şi socială dintre Romānia şi Statele Membre ale UE. Mai multe detalii aici.

 

       Manualul beneficiarului - versiunea septembrie 2018

       Lista beneficiarilor proiectelor finantate prin POCU la 15 Mai 2018

       Calendar orientativ lansări

        Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020

       Decizie aprobare POCU cu anexe

 Programul Operațional Capital Uman - versiunea actualizată

 Sinteza - Programul Operațional Capital Uman

 Versiunea oficială a Programului Operațional Capital Uman

 Decizie de aprobare a POCU, din 25 februarie 2015

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Generale

 

 

- Orientări privind oportunitățile de finanțare in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 şi Anexe

 

- Ordin şi Anexa 1

 

- Corrigendum 2 Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

- Corrigendum nr. 3 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/2016 și Anexa 1

 

- Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor īn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020", aprobate prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 23/2018

 

- Corrigendum nr. 5 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanţărilor īn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 969/26.09.2018

 

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice

 

Ghidul Solicitantului Condiţii specifice "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)" - in consultare publică pană la data de 12 octombrie 2015

 

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Imbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

 

Ghid - integrare teme orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI 2014-2020

Partea 1 Egalitatea de sanse si de tratament

 

Partea 2 Dezvoltarea durabilă

 

Evaluare program POCU

MFE - Directia Generală Programe Capital Uman, in acord cu prevederile procedurii operationale PO-DGAPE-03, publică versiunea aprobată de membrii CM POCU a Planului de evaluare a POCU 2014-2020, in cadrul reuniunii din data de 25 noiembrie 2015.

 Raport de evaluare privind contributia POCU la cresterea ocupării in randul tinerilor NEETs - variantă finală (30.06.2016)

Sumarul executiv (RO)
Sumarul executiv (EN)
Raportul de evaluare (RO)
Anexe (RO)

Ordine

Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

 

sus