Anunţurile anului 2014

 

[19.12.2014] Anunţ

In perioada 18.12.2014 - 5.01.2015, in sistemul electronic ActionWeb  se vor derula activităţi de mentenanţă in scopul imbunătăţirii modulului de verificare a cheltuielilor. Astfel, pentru  a veni in intampinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare in perioada de mentenanţă se vor depune in format fizic (pe hartie) la registratura Organismului Intermediar responsabil.

[18.12.2014] Anunţ

MFE - AM POSDRU publică  instructiunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată.

[28.11.2014] Anunţ

MFE - AM POSDRU publică spre consultare Instrucţiunea privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1.

Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 02.12.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

[21.11.2014] Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU

In continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AM POSDRU iși propune imbunătățirea unor documente cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor beneficiari.

Va rugăm sa transmiteți pană la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

 

Manual ActionWeb;

Formular Manual ActionWeb;

Formular Instrucțiuni;

Formular GS;

Formular Contract.

[17.11.2014] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP  nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii";
- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC";
- CPP  nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
- CPP  nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

AMPOSDRU va informa data publicării in Monitorul Oficial al Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice și data inchiderii sistemului informatic.

[13.11.2014] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial, in data de  11.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.179 „Competenţe pentru competitivitate in domeniul medical –  cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 27.11.2014, ora 10.00, pa in data de 10.12.2014, ora 16.00.                                                                            

[10.11.2014] Consultare

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:

- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2

- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3

- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1

- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate in mediul rural” finanțată din DMI 5.2.

Cererile de propuneri de proiecte menționate mai sus fac parte dintr-un pachet de intervenții  adresate in special zonelor foste industrializate.

Vă rugăm să transmiteți pană la data de 13.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastra privind imbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

[24.10.2014] Anunţ

AMPOSDRU anunţă că astăzi, 24 octombrie 2014, intre orele 11.00 - 14.00, sistemul Actionweb nu este funcțional din cauza efectuării unor operaţiuni de intreţinere.

Mulţumim pentru inţelegere.                                                                                                                                  sus

[24.10.2014] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 176 „Romania Start-up” finanțată din DMI 3.1.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, p
ain data de 24.11.2014, ora 16.00, sau pană la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.
 

[24.10.2014] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 175Firme de exerciţiu pentru elevi” finanțată din DMI 2.1.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, p
ain data de 24.11.2014, ora 16.00, sau pană la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.
 

[24.10.2014] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată din DMI 1.3.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 24.10.2014, ora 10.00, p
ain data de 10.11.2014, ora 16.00, sau pană la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.
  [22.10.2014] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

- CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanţată din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
- CPP nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finanţată din DMI 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
- CPP nr. 176 „ Romania Start-up” finanţată din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, avand asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”

(schema ajutor de minimis DMI 3.1)

AMPOSDRU va informa data publicării in Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Condiţii Specifice şi data inchiderii sistemului informatic.                                                                                                                             sus

[21.10.2014] Anunţ

Casare bunuri, mijloace fixe şi obiecete de inventar din patrimoniul OIR POSDRU NV.

        anunţ

[20.10.2014] Anunţ

Din motive tehnice care ţin de funcţionarea sistemului Actionweb, Autoritatea de Management POSDRU anunţă prelungirea termenului limită de depunere a cererilor de finanţare in cadrul apelului nr.173, "Dezvoltarea economiei sociale", pană astăzi, 20.10.2014, ora 20:00.                                                                                   

[15.10.2014] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
- SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori”;
Vă rugăm sa transmiteţi pană la data de 20.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro
.                          sus

[14.10.2014] Consultare -  instrucţiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare

MFE – AM POSDRU publică spre consultare Instrucțiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării  contractelor de finanţare POSDRU. Descarca anexe 1,  anexe 2 şi anexa 3.
Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro

[14.10.2014] Consultare Instrucţiunea privind contractarea

MFE - AM POSDRU publică spre consultare Instrucţiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU. Descarca Anexe.
Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro

[13.10.2014] Anunţ

MFE – AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 - DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanţare in cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 se prelungeste pană la data de 20.10.2014, ora 16.00.

[29.09.2014] Anunţ

In condiţiile desfăşurării unei perioade de mentenanţă necesară dezvoltărilor viitoare in cadrul aplicaţiei Actionweb, termenele prevăzute in contractele de finanţare POSDRU referitoare la depunerea cererilor de rambursare/prefinanţare se vor prelungi cu perioada in care sistemul nu a funcţionat.                                                                                                                                                              sus

[24.09.2014] Anunţ

AM POSDRU face următoarea rectificare: cererea de propuneri de proiecte cu titlul „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată din DMI 6.1., lansată in data de 23.09.2014, va avea numărul 173

[24.09.2014] Anunţ

AM POSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată din DMI 6.1.  In acest sens, AM POSDRU publică următoarele documente:
- Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.172 „Dezvoltarea economiei sociale”;
- Anexa 3 Planul de afaceri;
- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 172;
- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată din DMI 6.1.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in data de 1 octombrie 2014, ora 10.00, si se va inchide in data de 15 octombrie 2014, ora 16.00

[17.09.2014] Instrucţiunea 99

DG AMPOSDRU publică instrucțiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea și clarificarea modalității de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finanțare.

Anexa 1

Anexa 2                                                                                                                                                                  sus

[13.08.2014] AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 3.2

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.
Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail:
consultareGSCS@fonduri-ue.ro
                                     

[13.08.2014] Anunţ

AMPOSDRU publică spre consultare instructiunea privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat.

Observaţiile vor fi primite pană luni 18.08.2014 la adresa consultare.buget@fonduri-ue.ro                             

[13.08.2014] AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 4.1

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 4.1. „Intărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro                             sus

[06.08.2014] Anunţ

AMPOSDRU publică Ghidului Solicitantului Condiţii Generale - versiunea august 2014.

 

AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:
nr. 169 „Formare profesională pentru imbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată din DMI 6.2.„Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
nr. 170 „Şanse egale şi respect” finanţată din DMI 6.3.„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” finanţată din DMI 6.4. „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”

[24.07.2014] Materiale informative

OIRPOSDRU NV pune la dispoziţia beneficiarilor materialele prezentate in cadrul seminarului de informare cu beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 desfăşurat, in data de 24 iulie a.c.,  la Cluj-Napoca.

Prezentare Compartimentul Contractare

Prezentare Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate

Prezentare Compartimentul Constatare şi Stabilire Nereguli

[24.07.2014] Anunţ

DG AMPOSDRU publică partea a doua a listei intrebărilor şi răspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

[24.07.2014] Anunţ

DG AMPOSDRU publică prima parte a listei intrebărilor şi răspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

[22.07.2014] Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.3. strategic „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.
V
ă rugăm să transmiteţi pană la data de 25.07.2014, ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro                                     sus

[10.07.2014] Anunţ

AM POSDRU anunță publicarea in Monitorul Oficial in data de 10.07.2014 a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in 28.07.2014, ora 10.00, pană in data de 11.08.2014, ora 16.00.

[08.07.2014]  Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 şi Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice - CPP 168 „Devoltarea Economiei Sociale"

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat marţi, 8 iulie 2014, cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale” finanţată din DMI 6.1 şi a publicat varianta revizuită a Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2014.

Documente anexate:

         Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 – varianta revizuită (PDF) 

         Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale (PDF) 

         Anexa 3 Planul de afaceri (PDF) 

         Bugetul proiectul aferent CPP nr. 168 (XLS) 

         Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată din DMI 6.1 (PDF)

 

[24.06.2014]  Anunţ

Incepand cu data de 24.06.2014 pagina de internet oficială a AMPOSDRU este disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/posdru.

[12.06.2014]  Instrucţiunea 97

OIR POSDRU NV publică  Instructiunea nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014.

Anexe                                                                                                                                                                   sus

[09.05.2014]  Anunţ

OIR POSDRU NV publică Nota privind clarificarea aspectelor referitoare la termenul de depunere a primei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate in cadrul contractelor de finanţare aferente proiectelor aprobate in cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2013.

[08.05.2014]  Anunţ

OIR POSDRU NV publică Nota privind semnarea şi verificarea documentelor justificative pentru contractele de finanţare aferente proiectelor aprobate in cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2013.

[05.05.2014]  Consultare

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU in perteneriat cu Ministerul Sănătăţii, a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Competente pentru competivitate in domeniul medical" - DMI 3.2.

Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 08.05.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la următoarea adresă de e-mail: gscs3.2@fseromania.ro.

[28.04.2014]  Metodologia de conciliere aferentă Instrucţiunii nr.91

OIR POSDRU NV publică metodologia de conciliere aferentă Instrucţiunii nr.91 privind aplicarea memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, ale căror contracte de finanşare erau in vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat in mod eronat art. 34 Legea 284/2010.                                                                                                                                                               sus

[24.04.2014]  Anunţ

OIR POSDRU NV publică Manualul pentru identitate vizuală POSDRU 2007-2013 actualizat, logo-urile in format vectorial şi logo-urile in format jpg pentru punerea in aplicare a Manualului de Identitate Vizuală.

[22.04.2014]  Consultare

AMPOSDRU a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 aplicabil proiectelor care vor fi depuse in anul 2014.

Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestui document la următoarea adresă de e-mail: posdru@fseromania.ro.             

[22.04.2014]  Consultare

AMPOSDRU a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Dezvoltarea economiei sociale” – DMI 6.1, Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, modelul de buget aplicabil proiectelor care vor fi depuse in cadrul DMI 6.1 și modelul Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis.

Vă rugăm să transmiteţi pană la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind imbunătăţirea acestor documente la următoarea adresă de e-mail: posdru@fseromania.ro.

[17.04.2014]  Instrucţiunea 95

OIR POSDRU NV publică instrucţiunea nr. 95 privind reglementarea procedurii de conciliere cu beneficiarii de finantare nerambursabila in cadrul proiectelor POSDRU si anexa 1 - metodologia de conciliere.

[15.04.2014]  Anunţ

OIR POSDRU NV publică Manualul pentru identitate vizuală POSDRU 2007-2013.                                               sus

[15.04.2014]  Instrucţiunea 94

OIR POSDRU NV publică instrucţiunea nr. 94 privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

[09.04.2014]  OIR POSDRU NV publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de soluţionare a contestaţiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate in cadrul DMI 6.3:  cpp150.

[08.04.2014] DG AMPOSDRU a publicat spre consultare Instrucţiunea privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, alături de anexa 1 - Listă de verificare privind inlocuirea partenerului in etapa de contractare. Asteptăm observaţiile dvs. cu privire la instrucţiune pana in data de 10.04.2014, ora 14.00, pe adresa de e-mail: instructiune_parteneri@fseromania.ro.

[04.04.2014]  Instrucţiunea 92

OIR POSDRU NV publică instrucţiunea nr. 92.

                                                                    sus

[04.04.2014] Instrucţiunea 91

OIR POSDRU NV publică instrucţiunea nr. 91 privind aplicarea memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, al căror contracte de finanţare erau in vigoare anterior datei de 1.01.2011 şi cărora li s-a aplicat in mod eronat art. 34 din Legea 284/2010.

[28.03.2014]  OIR POSDRU NV publică instrucţiunea nr. 90 privind corectare erorilor materiale apărute la nivelul modificărilor contractuale.

[17.03.2014] Consultare Publică

AMPOSDRU oferă spre consultare publică pană joi, 20 martie - inclusiv, următoarele:

- instrucţiunea 1 - privind corectarea erorilor materiale apărute in cadrul modificărilor contractuale prin acte adiționale și notificări

- instrucţiunea 2 - privind aplicarea prevederilor memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ale căror contracte de finanţare erau in vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat in mod eronat art. 34 din Legea 284/2010

- ordin - privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic şi de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

[14.03.2014] Comunicat

AM POSDRU vine in sprijinul beneficiarilor cu sesiuni de instruire şi suport operaţional (tutorat),  de aceste servicii pot beneficia,  in mod gratuit, toţi beneficiarii de proiecte cofinanţate din POSDRU, inclusiv partenerii acestora in cadrul respectivelor proiecte.

        comunicat

[10.03.2014] OIRPOSDRU NV publică ORDINUL   Nr. 2591 din 12 decembrie 2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", in vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"

sus

[10.03.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică decizia nr.015bis/10.03.2014 privind prelungirea duratei procesului de evaluare pentru CPP150.

[07.03.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică listele provizorii ale cererilor de finanțare aprobate care se incadrează in alocarea financiară stabilită in Ghidul Solicitantului, pentru cereri de propuneri de proiecte (CPP) din cadrul DMI 6.3:

      150  

[07.03.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de soluţionare a contestaţiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate in cadrul DMI 5.1 si DMI 5.2:

      132

      141

[28.02.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică decizia nr.13/28.02.2014 privind prelungirea duratei procesului de evaluare pentru CPP150.

[28.02.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică decizia nr.12/28.02.2014 privind prelungirea duratei procesului de evaluare pentru CPP141.

sus

[25.02.2014] Anunţ

In conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute in Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi a instituţiilor din subordine sau sub autoritate au fost constituite, in cursul anului 2013, comisii de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

In acest context, art. 3 al Legii nr. 251/2004 prevede că „la sfarşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzand bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a”

In cadrul OIRPOSDRU NORD-VEST nu au fost inregistrate, in anul 2013, bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice.

sus

[12.02.2014]  OIR POSDRU  NORD-VEST publică decizia nr.7/12.02.2014 privind prelungirea duratei procesului de evaluare pentru CPP150.

 

[12.02.2014] OIR POSDRU  NORD-VEST publică decizia nr.6/12.02.2014 privind prelungirea duratei procesului de evaluare pentru CPP141.

 

[23.01.2014]  DG AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 87 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.

 

Anexe instrucţiune

La anexele 22 şi 23 s-au adus precizări care au scopul de a clarifica aspectele semnalate de beneficiari.

sus

Anunţuri 2018        Anunţuri 2017       Anunţuri 2016      Anunţuri 2015