Anunţurile anului 2019

[24.12.2019] POCU: Lista intermediară a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a proiectelor aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”.

 Incepănd cu data de 19 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[24.12.2019] Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din intreprinderi mari”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din intreprinderi mari” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

 Vor beneficia de finanțări angajații intreprinderilor care iși desfășoară activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv și in domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea in aceste segmente. Proiectele vor fi implementate in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romăniei: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

 Buget: 10 mil. euro

 Ce activități vor fi finanțate

Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv in domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;

Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă.

 

Cine va putea depune proiecte

Intreprinderi mari, care pot avea sediul social inclusiv in regiunea București-Ilfov, cu condiția ca proiectele depuse să fie implementate cel puțin in una din regiunile mai puțin dezvoltate.

 

Propunerile și sugestiile de imbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro pănă in data de 30 ianuarie 2020.

 

[24.12.2019] Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul „Competențe digitale pentru angajații IMM” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

Vor beneficia de finanțări angajații intreprinderilor care iși desfășoară activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv și in domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea in aceste segmente. Proiectele vor fi implementate in regiunile mai puțin dezvoltate ale Romăniei: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

Buget: 20 mil. euro

 

Ce activități vor fi finanțate

- Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv in domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;

-  Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă;

-  Sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invățare la locul de muncă.

 

Cine va putea depune proiecte

-  Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);

-  Asociații de intreprinderi;

-  Camerele de Comerț și Industrie.

     Propunerile și sugestiile de imbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro pănă in data de 30 ianuarie 2020.

[18.12.2019] POCU: Lista cererilor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.

 

Incepand cu data de 17 decembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi scrisoarea de informare insoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

 

[18.12.2019] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse pănă la data de 30 ianuarie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.

 

Perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului este prelungită pănă la data de 30 ianuarie 2020.

[09.12.2019] POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”.

Apelul va finanța programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.

Activități eligibile:
• furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin;
• activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col;
• activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cine poate depune proiecte:
• Ministerul Sănătății/ autorități publice/ universități publice de Medicină și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.

Bugetul apelului este de 20 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in următoarele regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia şi Nord Est.

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 18 decembrie 2019, ora 16:00 – 18 februarie 2020, ora 16:00.

 

[09.12.2019] POCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”.

Apelurile vor finanța programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale pentru pacienții care au vărsta cuprinsă intre 50-74 ani și locuiesc in regiunile: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est sau București – Ilfov.

Activități eligibile:
• furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale;
• activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Cine poate depune proiecte:
• Ministerul Sănătății/ autorități publice/ universități publice de Medicină și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.

 Bugetul alocat este de 25 milioane euro, din care 20 milioane euro pentru apelul destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est) și 5 milioane euro pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 16 decembrie 2019 – 28 februarie 2020 

sus

[09.12.2019] POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de săn – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de săn – etapa II”.

Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Activități eligibile:
• furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente;
• activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening pentru cancerul de săn;
• activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cine poate depune proiecte:
• Ministerul Sănătății/ autorități publice/ universități publice de Medicină și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.

Bugetul apelului este de 16 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementare in regiunile mai puțin dezvoltate Nord Vest, Vest, Nord- Est şi Sud Est.

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 20 decembrie 2019 – 28 februarie 2020. 

[09.12.2019] POCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.

Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Activități eligibile:
• furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C;
• activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind screeningul in cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C;
• activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cine poate depune proiecte:
• Ministerul Sănătății/ autorități publice/ universități publice de Medicină și Farmacie/ Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali.

Bugetul alocat apelului este de 20 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate in 4 regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia.

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 10 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020. 

sus

[09.12.2019] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”. 

[29.11.2019] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse pănă la data de 31 ianuarie 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9., aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pănă la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

 sus

[29.11.2019] POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

Incepănd cu data de 02 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[29.11.2019] POCU: Lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Incepănd cu data de 28 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

 

[29.11.2019] POCU: Proiectele in cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse pănă la data de 10 ianuarie 2020

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 – Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.

 Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pănă la data de 10 ianuarie 2020.

 sus

[29.11.2019] AM POCU actualizează ghidul solicitantului pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea in Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019

 Modificările vizează:

• introducerea categoriei de solicitant/ partener eligibil „Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene” in cadrul secțiunii „Tipuri de solicitanți/ parteneri eligibili”;
• completarea secțiunii „Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare” cu precizarea valorii minime a asistenței financiare nerambursabile la nivel de proiect prin raportarea la cursul inforeuro aferent lunii lansării apelului;
• introducerea baremelor standard pentru costurile unitare aferente cursurilor de calificare in secțiunea „Eligibilitatea cheltuielilor”.

 

[25.11.2019] POCU: Solicitare de clarificare in etapa de evaluare tehnică și financiară in cadrul apelului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că incepănd cu data de 25 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vărstnice și a celor cu dizabilități plasate in instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de inaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, in termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

In conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cănd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică si financiară.

 sus

[25.11.2019] AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)- Regiune mai dezvoltată.

Incepănd cu data de 22 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

 

[25.11.2019] AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală in comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pănă la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Incepănd cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

 

[22.11.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

 sus

[19.11.2019] AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Romănia profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Romania profesională – Intreprinderi competitive” – POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.

Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită pănă la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.

Totodată, sunt făcute clarificări in privința valorii maxime a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar. Schema de ajutor de stat finanțează programe de formare a adulților, obiectivul acesteia fiind creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru imbunătățite in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv și a domeniilor de specializare inteligentă.

[04.11.2019] MFE lansează generatorul de afișe dedicat start-up-urilor inființate din bani europeni

 

    Ministerul Fondurilor Europene pune la dispoziția start-up-urilor finanțate din fonduri europene un generator de afișe cu ajutorul căruia intreprinderile nou-inființate iși pot indeplini obligațiile privind informarea publicului larg.

Generatorul de afișe, dezvoltat “in house” de către MFE, este integrat in noul site al Ministerului și poate fi accesat direct la următorul link: http://mfe.gov.ro/masuri-publicitate-pentru-startup/.

Cu ajutorul acestuia, beneficiarii schemelor de minimis iși pot personaliza in doar căteva minute afișul prin care informează publicul larg despre inființarea propriei afaceri cu sprijinul fondurilor europene. Materialele de informare trebuie tipărite (dimensiune minimă A3) și afișate intr-un loc vizibil.

Obligația de a informa publicul larg că afacerile au fost dezvoltate datorită finanțărilor europene sunt prevăzute Regulamentului UE nr. 1303/2013 și ale contractelor de finanțare.

 MFE a acordat finanțări pentru inființarea de start-up-uri prin intermediul următoarelor apeluri lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU):

Romănia Start-Up Plus (Obiectivul specific 3.7)

Diaspora Start-Up (Obiectivul specific 3.7)

Dezvoltare locală integrată (DLI 360) in comunităţile marginalizate in care există populaţie aparţinănd minorităţii rome (Obiectivul specific 1)

Dezvoltare locală integrată (DLI 360) in comunităţile marginalizate (Obiectivul specific 2)

Solidar – Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (Obiectivul specific 4.16)

Pănă la data de 18 septembrie au fost inființate 9.685 start-up-uri la nivel național datorită finanțări acordate prin POCU. Din acestea, 7.552 firme sunt inființate in cadrul programului Romănia Start-up, 1.065 in cadrul Diaspora Start-up și 1.065 in cadrul obiectivelor specifice 4.1 și 4.2 ale acestui Program.

Informații detaliate despre start-up-urile finanțate, aici: http://mfe.gov.ro/peste-9-600-start-up-uri-au-fost-infiintate-din-fonduri-europene/.

[04.11.2019] POCU: Manualul beneficiarului este disponibil intr-o formă mai prietenoasă pentru beneficiari

 

    Ministerul Fondurilor Europene pune la dispozitia utilizatorilor „Manualul Beneficiarului POCU” intr-o formă mai ușor accesibilă, acesta fiind integrat intr-o secțiune a site-ului MFE și anume: http://mfe.gov.ro/pocu/.

Manualul Beneficiarului POCU este un ghid util in timpul procesului de implementare a proiectelor finanțate. Acesta oferă informații practice cu privire la implementarea proiectului, monitorizarea și raportarea față de Autoritatea de Management/ Organismele Intermediare, perioada de sustenabilitate, formatul cererilor de rambursare/ rapoartele de monitorizare, termenele de transmitere a acestora către AM/ OI POCU, modificarea contractului de finanțare etc.

 Pentru a facilita accesul utilizatorilor la conținutul Manualului on-line, toate modificările aduse acestuia vor fi evidențiate astfel incăt utilizatorii să poată identifica mai ușor viitoarele schimbări. De asemenea, are integrat un motor de căutare care permite identificarea rapidă a informațiilor dorite.

Reamintim că „Manualul Beneficiarului POCU” este un ghid care nu inlocuiește prevederile contractuale sau legale in vigoare.

[30.10.2019] Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.

Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Bugetul propus este de 25 milioane euro.

Ce activități urmează să fie finanțate:
• Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale;
• Activitatea de management de proiect.

Solicitanți/ parteneri eligibili:
• Institut/ instituție medicală publică aflată in subordinea Ministerului Sănătății/ consiliului județean/ administrație publică locală care desfășoară activități in domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică;
• Ministerul Sănătății;
• Universitățile de Medicină şi Farmacie din regiunile de dezvoltare eligibile;
• Autorități ale administrației publice locale;
• Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
• ONG-uri.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pănă la data de 11 noiembrie 2019, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[29.10.2019] Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea in SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  – axa prioritară 5/ prioritatea de investiții 9.vi/ obiectivul specific 5.1.

Corrigendum-ul vizează clarificarea valorii minime obligatorii a fișelor de proiecte selectate de GAL-uri.

[28.10.2019] POCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială – axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte in regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.

 

Apelurile de proiecte vor finanța actiuni care vor pregăti tinerii pentru a avea o viață independentă după părăsirea sistemului instituționalizat de protecție.

 

Bugetul alocat de 23 mil. euro, este repartizat la nivelul regiunilor de dezvoltare astfel:

   - 21 mil. euro (finanțarea UE + finanțarea națională) pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care finanțarea UE – 17,85 mil. euro;

   - 2 mil. euro (finanțarea UE + finanțarea națională), dedicat regiunii dezvoltate (București-Ilfov), din care finanțare UE – 1,6 mil. euro.

 

Activități eligibile:

   - Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, dar și a celor care au părăsit sistemul instituționalizat incepănd cu anul 2016;

   - Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție, precum și a copiilor/tinerilor care au părăsit sistemul in ultimii 4 ani;

   - Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.

 

Solicitanți eligibili:

   - Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi in domeniu;

   - Furnizori de servicii sociale.

 

Apelurile de proiecte vor fi deschise in perioada 30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

[28.10.2019] POCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” – axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vărsta intre 16 – 24 ani, inregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reintorc in educație in programe de tip a doua șansă, inclusiv in programe de formare profesională inițială.

 

Aceste apeluri de proiecte sunt de tip competitiv și vizează finanțarea măsurilor destinate creșterii accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt inscriși intr-un program de educație, ocupare sau formare profesională) şomeri cu vărsta intre 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile invățămăntului primar/ gimnazial inainte de finalizarea acestuia.

 

Bugetul alocat este de 122,5 mil. euro, repartizat astfel:

   - 118, 6 mil. euro (pentru regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care finanțare UE – 100,8 mil. euro;

   - 3,9 mil. euro pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), din care finanțare UE – 3,12 mil. euro.

 

Activități eligibile:

   - Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;

   - Furnizarea de programe „A doua șansă”;

   - Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare acestuia;

   - Măsuri de sprijin pentru stimularea participării in cadrul programului „A doua șansă”, precum și alte măsuri de sprijin financiar/ social/ medical, specifice nevoilor acestor persoane (de exemplu subvenții).

 

Solicitanți eligibili:

   - Ministerul Educației Naționale (MEN);

   - Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);

   - Agenţii, structuri subordonate sau aflate in coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii in domeniul formării profesionale;

   - Centrul Naţional de Dezvoltare a Invăţămăntului Profesional şi Tehnic;

   - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;

   - Membri ai comitetelor sectoriale şi Ccmitete sectoriale cu personalitate juridică;

   - Organizaţii sindicale/ organizații patronale/ asociaţii profesionale/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ furnizori de servicii de ocupare/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.

 

Proiectele vor putea fi depuse in perioada 30 octombrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

sus

[21.10.2019] Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”

 

    Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vărstnice și a celor cu dizabilități plasate in instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate” – axa prioritară 4 – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, prioritatea de investiții 9.iv – „Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de inaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general”.

 Incepănd cu data de 18 octombrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[21.10.2019] AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.

Modificările vizează:

– Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), prevederi transpuse in legislația națională prin Legea nr. 190/ 2018;
– Specificarea sferei de aplicabilitate a prevederilor subcapitolelor 4.3.8 și 4.3.9 ale Capitolului 4 – Eligibilitatea cheltuielilor;
– Introducerea unor precizări legate de contractare in cazul beneficiarilor cu proiecte multiple;
– Simplificarea Formularului 3 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări, și actualizarea Formularului 4 – Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, in cadrul Documentului Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider, respectiv pentru Partener.

[16.10.2019] POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.

[10.10.2019] POCU: Lista de intrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea in MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de intrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) in cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții 9.vi, obiectivul specific 5.1 (O.S.5.1 POCU).

sus

[08.10.2019] OIR POS DRU NORD-VEST publică anunţul de prospectare piaţă in vederea achiziţionării de servicii de organizare și efectuare a vizitelor de monitorizare (ad-hoc) și a vizitelor de verificare la fața locului

 

Anunţ

[07.10.2019] POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vărsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vărsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale”.

 

Scopul apelului este finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, in special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vărsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.

 

Bugetul apelului de proiecte este de 60 mil. euro și se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

 

Activități eligibile finanțării:

Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru incurajarea participării la programele de formare profesională continuă (FPC), inclusiv in legătură directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă;

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează imbunătățirea abilităților de bază și transversale, atăt profesionale, căt și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale;

Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor invățării dobăndite in contexte non-formale și informale;

Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC;

Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice;

 

Solicitanți eligibili:

Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

Organizații sindicale/ organizații patronale/ asociații profesionale/ centre publice sau private de validare/certificare a invățării anterioare/ furnizori de FPC autorizați, publici şi private/ furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri.

 

Apelul de proiecte va fi deschis in data de 4 octombrie 2019, ora 16.00 şi se va inchide in  31 decembrie 2019, ora 16.00.

sus

[30.09.2019] Ordinul nr. 1726/25.09.2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice "Romania Start Up Plus”

 

    Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ordinul nr. 1726/25.09.2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice "Romania Start Up Plus”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 3- Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7.

[16.09.2019] POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane in risc de sărăcie și excluziune socială

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea in sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL in cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane in risc de sărăcie și excluziune socială care provin din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe grupurile roma.

Instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității abordează integrat nevoile specifice comunităților marginalizate, in contextul planificării strategice a direcțiilor de acțiune prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). In actuala perioadă de programare au fost selectate 37 strategii gestionate de Grupurile de Acțiune Locală, dine care 35 strategii pentru in regiunile mai puțin dezvoltate, iar 2 – pentru regiunea București – Ilfov. Grupurile de Acțiune Locală implementează strategiile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice prevăzute in acestea.

Ce finanțează apelul:

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
• Susținerea antreprenoriatului in cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate;
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
• Activități de imbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
• Asistență juridică;
• Combaterea discriminării și a segregării;

 Cine poate depune proiecte:

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate in coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale
• Furnizori de servicii sociale acreditați in condițiile legii;

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021.

[11.09.2019] Lista finală a proiectelor selectate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”.

 Rezumatul activității de evaluare a apelului POCU/449/4/16, cu o alocare totală de 70 mil. euro:

           307 proiecte depuse, cu o valoare totală de 813,21 mil. euro, din care:

 

 * 178 Proiecte aprobate cu punctaj peste 70 puncte, dintre care:
– 116 proiecte punctaj mai mare sau egal cu 92 puncte, cu o valoare totală de 325,82 mil. euro,
–  62 proiecte cu punctaj sub 92 puncte, cu o valoare totală de 159,58 mil euro;

 

 * 19 Proiecte respinse ETF;
* 110 Proiecte respinse CAE.

 

 Proiectele selectate la finanțare, care au obținut un punctaj mai mare sau egal cu 92 de puncte au intrat deja in procesul de contractare.

sus

[06.09.2019] Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.

 Apelul este lansat in condițiile in care tinerii instituționalizați au carențe in a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți in găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive, ei rămăn de cele mai multe ori in afara oricărei forme angajare sau beneficii sociale și sunt ușor de atras in grupuri infracționale. Astfel, rămăn in cercul vicios al săraciei și instituționalizării și se confruntă un risc crescut de excluziune socială: pot rămăne fără adăpost, pot deveni victime alte traficului de ființe umane etc.

 

Activități finanțate:

Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor in ultimii 4 ani

Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor in ultimii 4 ani;

Sprijin acordat tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților.

 

Tipurile de solicitanți eligibili:

Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi in domeniu;

Furnizori de servicii sociale.

 

Observaţiile şi sugestiile pe marginea ghidului pot fi trimise pănă la data de 16 septembrie 2019, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

[29.08.2019] Consultare publică: Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea in consultare publică a ghidului solicitantului – Condiții Specifice „Imbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului in corelare cu nevoile pieței muncii”

 

Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivului de 70% rată de ocupare pentru populația in vărstă de 20-64 ani asumat in contextul Strategiei Europa 2020.

 

 Activitățile finanțate in cadrul apelului:

1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv:

       Servicii de informare și consiliere profesională;

     Servicii de mediere a muncii, organizate și desfășurate in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;

3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decăt cele formale;

4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, in vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului;

 Bugetul este de 2 milioane de euro, din care 1,7 milioane reprezintă contribuția UE, iar restul de 300 de mii de euro reprezintă contribuția națională.

 Observațiile și sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise pănă la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

sus

[28.08.2019] Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează in consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă in străinătate”.

Programul este pregătit in contextul in care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă in afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, peste 16.000 copii nu au niciun părinte in țară, iar alți 12.000 au unicul părinte plecat la muncă in străinătate.

 Activitățile finanțate in cadrul apelului:

Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial in vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii;

Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială;

Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;

Dezvoltarea de parteneriate intre școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.

 Observațiile și sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise pănă la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

[19.08.2019] POCU: Calendarul lansărilor de apeluri

 

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019

 

[19.08.2019] Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică 

lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați – Regiuni mai puțin dezvoltate.

     Incepănd cu data de 13 august 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

     Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul
„Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[19.08.2019] Ordinul nr. 1408/2019 pentru indreptarea erorii materiale constatate in cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul POCU

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru indreptarea erorii materiale constatate in cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

[19.08.2019] Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

[06.08.2019] Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la intrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:

Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 – 6 august 2019

AM POCU va actualiza periodic acest document, in funcție de intrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.

[06.08.2019] Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, prelungit pănă la 30 august

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Imbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Ordin 1414 din 7 august 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor in domeniului situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014 – 2020

[01.08.2019] Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la intrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:

Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate in cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2

 

AM POCU va actualiza periodic acest document, in funcție de intrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.

sus

[29.07.2019] Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă intre vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.

    Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. 2, 3,  4 și  5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Anexa 1 a documentului nu a fost modificată.

 

Documente:

   - Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

    - Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

[29.07.2019] Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, impreună cu anexele aferente.

 

Prin acest Ordin, Anexa 2 – Declarație de angajament, Anexa 3 – Declarația de eligibilitate, Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări și Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA la „Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 se modifică și se inlocuiesc cu Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider și Anexa nr. 3  – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener la „Orientările privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Anexa 1 – Contractul de finanțare rămăne nemodificată.

 

Documente:

   - Ordinul nr. 1340/ 25 iulie 2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate in cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar, nr. 880/2019

   - Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 

[25.07.2019] POCU: S-a deschis apelul „Romania profesională – Intreprinderi competitive”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a deschis apelul de proiecte „Romania profesională – Intreprinderi competitive”.

Scopul apelului este imbunătățirea activității de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor și a condițiilor de lucru de care beneficiază angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligentă, identificate in strategiile naționale.

Pot depune proiecte angajatorii mari, adică intreprinderile cu min. 250 de salariați, care au o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro pe an sau dețin active totale de peste 43 milioane euro. Sunt eligibili de asemenea și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea la cel puțin unul dintre sectoarele economice/ domeniile de specializare inteligentă identificate in strategiile naționale, pănă la data semnării contractului de finanțare.

Apelul de proiecte se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, dar și teritoriul ITI Delta Dunării. Regiunea București-Ilfov este exceptată de la finanțare.

    Bugetul alocat este 13,65 milioane euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate, din care 500.000 euro pentru implementarea de proiecte in zona ITI Delta Dunării.

Perioada de implementare a unui proiect finanțat in cadrul apelului este de max. 12 luni. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 500.000 de euro. In ceea ce privește contribuția solicitantului, valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS in perioada 17 iulie – 18 noiembrie 2019.

    Ghidul solicitantului „Romania profesională – Intreprinderi competitive” este publicat aici: http://bit.ly/2xU1IKA

sus

[25.07.2019] Apelul „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare

    In contextul desfășurării procesului de evaluare in mod continuu, pentru proiectele depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că lista finală aferentă proiectelor aprobate va fi publicată după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

[17.07.2019] Apelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit pănă la 12 septembrie 2019

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 12 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi”.

Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi”

[17.07.2019] Apelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit pănă la 30 septembrie 2019

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit pănă la data de 30 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”.

 Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru studenți”

[17.07.2019] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Imbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate.

sus

[03.07.2019] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 Documente:

Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare

Lista finală a proiectelor rezervă după soluționarea contestațiilor aferente evaluării tehnice și financiare

[03.07.2019] Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării – aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere in MySMIS incepănd cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00. 

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

    Apelul vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate in concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vărstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare in furnizarea serviciilor de bază aferente exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării. 

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 2 mil. euro. 

Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vărstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării 

[03.07.2019] Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”, prelungit pănă pe 31 iulie

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.

Modificarea vizează prelungirea apelului pănă la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.

       Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale in comunitate”

sus

[03.07.2019] 163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor

 

    Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis in perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019. 

Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre in sistemul de educație și formare. 

Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov. 

 

   Ce finanțăm:
       • Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
       • Furnizarea de programe „A doua șansă”;
       • Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții. 

   Cine va putea depune proiecte:
       • Agenţii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte  organisme publice cu atribuţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii in invăţămăntul preuniversitar;
       • Instituţii de invăţămănt acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
       • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
       • Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
       • Parteneri sociali din invăţămăntul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
       • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
       • Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
       • Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii in domeniul incluziunii sociale;
       • Autorități publice locale cu atribuții in domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
       • ONG-uri. 

 

       Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

[01.07.2019] Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si Romania Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează in special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.

       Schema de minimis Romania Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf

       Schema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf

[30.05.2019] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Reprezentanţa Bihor

 

    Anunt

 

[30.05.2019] Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”

 

    In contextul desfășurării procesului de evaluare in mod continuu, pentru proiectele depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse.

De asemenea, avănd in vedere:

– numărul mare de proiecte depuse, respectiv 307, a căror valoare totală eligibilă insumată depășește de 11,7 ori alocarea financiară aferentă apelului de proiecte,

– prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cap. 6 – Procesul de evaluare și selecție, conform căruia “[…] Pentru cererile de finanțare admise la finanțare in conformitate cu criteriile de mai jos și care au obținut un punctaj total mai mare sau egal cu pragul minim stabilit prin decizie AM POCU pentru fiecare apel, AM POCU poate decide demararea procesului de contractare, după inchiderea apelului și verificarea condiției privind limita de 5 proiecte care pot fi depuse de o entitate in cadrul unui apel […]”,

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman a decis demararea procesului de contractare și semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care au obținut minimum 92 de puncte in urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară.

Proiectele selectate la finanțare, dar care au obținut un punctaj mai mic de 92 de puncte,  vor intra in procesul de contractare după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse, in ordinea descrescătoare a punctajului obținut, stabilit in funcție de alocarea financiară disponibilă pentru contractare.

 sus

[21.05.2019] Anunţ privind ocupare a 4 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată, 6 luni (pănă cel tărziu la 31.12.2019), pentru 4 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultat interviu

[16.05.2019] Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019. 

Acestea se aplică in tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise in sistemul informatic MySMIS incepănd cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără incălcarea prevederile contractuale aplicabile.

Documente:

Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexe

Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

[09.05.2019] Anunţ privind ocupare a 2 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs in vederea incadrării pe perioadă determinată (pănă la 31.12.2019), pentru 2 posturi de natură contractuală, in cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

 

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Selecţie dosare

Rezultat interviu

[18.04.2019] AM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI - Etapa a III-a a mecanismului DLRC” aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ordin

Anexe pdf

Anexe word si xlsx

sus

[05.04.2019] AM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte:

• POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

• POCU/436/4/4 Lista intermediară a proiectelor aprobate - REZERVE

• POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucuresti - Ilfov.

Incepănd cu data de 05.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/

 

     Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

[13.03.2019] POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3, OS 4.12, 4.13&4.14.

[12.03.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

  

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

sus

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

[28.02.2019] AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

[27.02.2019] Anunţ privind ocupare a 14 posturi in afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen in vederea ocupării a 14 posturi in afara organigramei, personal contractual (consilier IA), pe durată determinată, pănă la 31.12.2019, cu o perioadă de probă de 3 luni, conform prevederilor contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 123662.

Erată

Intrebări şi răspunsuri

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

 

Rezultat selectie dosare

Rezultatele soluţionării contestaţiilor

Planificare interviu

Amanare concurs

Amanare concurs 2

Planificare interviu 2

Rezultat interviu

[27.02.2019] POCU: Intrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un set de intrebări și răspunsuri pentru a sprijini beneficiarii care implementează proiecte in cadrul schemelor de ajutor de minimis Romănia Start-up Plus / Diaspora Start-up.

Aceste răspunsuri clarifică o serie de intrebări pe care Autoritatea de Management le-a identificat in dialogul cu beneficiarii ajutoarelor de minimis. Dacă aveți alte intrebări față de cele publicate, puteți contacta reprezentanții POCU prin intermediul platformei Helpdesk.

sus

[21.02.2019] POCU: cereri de finanţare aprobate, in cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/465/4/4/ cu titlul Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice. Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[21.02.2019] POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinănd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

Incepănd cu data de 19.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[07.02.2019] AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, in etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte :

POCU/481/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiunea mai dezvoltată, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

POCU/482/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținănd minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a, Regiuni mai putin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Incepănd cu data de 06.02.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 sus

[22.01.2019] AM POCU: AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/437/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice in vederea integrării socio-profesionale – Regiunea dezvoltată Bucureşti - Ilfov.

Incepand cu data de 22.01.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS”.

[21.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Axa 7 Asistenţă tehnică”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7- Asistenţă Tehnică, Obiectivul specific 7.1. Imbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa in mod eficient și eficace programul operațional, Obiectivul specific 7.2. Imbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient și eficace proiecte de tip FSE și Obiectivul specific 7.3. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative in domeniul FSE.

Modificarea vizează revizuirea listei de cheltuieli eligibile.

[15.01.2019] AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.1-3.6.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[15.01.2019] AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

 

    Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4, OS 4.4.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

[10.01.2019] AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale”

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale” se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii”.

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse in această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii şi grilele de evaluare..

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, potrivit paşilor descrişi in documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS”.

sus

[10.01.2019] AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale"

 

    Avănd in vedere că procesul de evaluare aferent cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii intreprinderilor de economie socială de a funcţiona intr-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru infiinţarea de intreprinderi sociale" se realizează in mod continuu, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise in etapa tehnico-financiară".

Incepănd cu data de 08.01.2019, solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost admisă in această etapă va primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, "Notificare privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare şi grilele de evaluare".

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile se vor depune de solicitant in sistemul MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit paşilor descrişi in documentul "Modalitatea de depunere a contestaţiei in sistemul informatic MySMIS".

[08.01.2019] AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Modificarea vizează actualizarea condițiilor de finanțare in conformitate cu legislația in vigoare.

[04.01.2019] AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Invățămăntul Superior”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de măsuri sistemice in invățămăntul terțiar universitar și non-universitar organizat in cadrul instituțiilor de invățămănt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate in contextul acestui apel de proiecte vizează imbunătățirea mecanismelor de management universitar, astfel incăt să promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticipării competențelor solicitate de angajatori și a conținutului inovator.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contribuția UE + Contribuția RO).

    sus

Anunţuri 2018      Anunţuri 2017      Anunţuri 2016      Anunţuri 2015      Anunţuri 2014