Modificările vizează următoarele:

1. Exceptarea de la regula distribuirii bugetului intre parteneri in cazul parteneriatului format exclusiv din institutii publice;
2. Modificarea contractului de finantare in sensul eliminarii obligativitatii Dezangajarii pentru cheltuielile aferente achizitiilor publice.

Modificarea contractelor de finantare aflate in implementare se va putea acum face printr-o simpla solicitare. Instrucțiunea cu modelul de solitare va fi publicată Ón termen de 3 zile.

 

[10.08.2020] RELUARE CONCURS

  

 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest publică anunţul privind reluarea concursului in vederea ocupării a 2 posturi in afara organigramei, personal contractual (Expert IA), conform contractului de finanțare „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

[23.07.2020] POCU: Listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare a cererilor de finanțare aprobate in etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:

 

658/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiuni mai puțin dezvoltate;

664/6/2/ „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Incepănd cu data de 22 iulie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapa. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși in documentul „Modalitatea de depunere a contestației in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

 

[22.07.2020] POCU: Ghidul „Programe de ingrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează apelurile de proiecte aferente ghidului „Programe de ingrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, respectiv:

– apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, cu o alocare de 17,5 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională);
– apelul de proiecte destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov, cu o alocare de 4 milioane euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională).

Acțiunile sprijinite:
Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal;
Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal;
Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Solicitanți eligibil:
Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III7 care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Este obligatoriu ca acesta să fie localizat in regiunea de dezvoltare pentru care aplică.

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății;
Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități in domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
Autorități ale administrației publice locale;
Autorități publice – spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2).

 Apelurile vor fi deschise in data de 22 iulie 2020 şi se vor inchide in data de 16 octombrie 2020.

sus