Anunţurile anului 2021

[29.12.2021] POCU publică o listă de īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor 987/6/26 și 988/6/26 – „Educație nonformală īn sistem outdoor”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică publică o listă de īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor POCU/987/6/26 și POCU/988/6/26 – „Educație nonformală īn sistem outdoor” aferente obiectivelor specifice 6.3 și respectiv 6.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

[29.12.2021] POCU publică o listă cu īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului 991/1/3/ „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Pentru a veni īn sprijinul aplicantilor POCU, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică documentul Īntrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS 1.1 & OS 1.2 „Viitor pentru tinerii NEETs I”.

[28.12.2021] A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor īn sistemul MySMIS pānă la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00

[27.12.2021] A fost actualizat ghidul „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritara 1, Obiectivele Specifice 1.1 și 1.2.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor īn sistemul MySMIS pānă la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00.

[23.12.2021] Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 10.11.2021 – 22.12.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 10.11.2021 – 22.12.2021.
 
Īncepānd cu data de 22.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[22.12.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.12.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.12.2021.
 
Īncepānd cu data de 22.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[21.12.2021] A fost actualizat ghidul aferent apelului „Educație nonformală īn sistem outdoor”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum la Ghidul „Educatie nonformală in sistem outdoor”, aferent POCU, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținānd grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținānd minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv Specific 6.6. – „Īmbunătățirea competențelor personalului didactic din īnvățămāntul pre-universitar īn vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021.

Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor īn sistemul MySMIS pānă la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00.

Documentul poate fi consultat -> AICI

[09.12.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021.
 
Īncepānd cu data de 07.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[02.12.2021] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei conformității administrative și a eligibilității (CAE) pentru apelul „POCU/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei conformității administrative și a eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte „POCU/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”.

Īncepānd cu data de 25 noimebrie 2021 solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

[25.11.2021] POCU: A fost actualizat ghidului aferent apelului „Educație nonformală īn sistem outdoor”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului condiții specifice „Educație nonformală īn sistem outdoor”:

Ordinul nr. 1312 din 23.11.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice „Educație nonformală īn sistem outdoor”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținānd grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținānd minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv Specific 6.6. – „Īmbunătățirea competențelor personalului didactic din īnvățămāntul pre-universitar īn vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021

https://mfe.gov.ro/pocu-a-fost-actualizat-ghidului-aferent-apelului-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/

sus

[25.11.2021] POCU: Corrigendum la ghidul pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”:

Ordinul nr. 1 313 din 23.11.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1628/2019

https://mfe.gov.ro/pocu-corrigendum-la-ghidul-pentru-depunerea-in-sistemul-mysmis-a-cererilor-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-gal-in-cadrul-sdl-etapa-a-iii-a-a-mecanismului-dlrc/

[17.11.2021] POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte” /986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse  īn etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE)  pentru apelul de proiecte ” POCU/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV “.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[17.11.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 05.08.2021 – 09.11.2021

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 05.08.2021- 09.11.2021.

 Īncepānd cu data de 09.11.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[17.11.2021] Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul POCU/983/1/1/Creşterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vārsta īnre 16 – 29 ani, īnregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţă īn regiunile eligibile (Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia) – AP 1” Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul POCU/983/1/1/Creşterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vārsta īnre 16 – 29 ani, īnregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţă īn regiunile eligibile (Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia) – AP1 Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri.

Īncepānd cu data de 17 noiembrie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare īn etapa verificării tehnico-financiare (ETF) și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (dacă este cazul) se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare (ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[17.11.2021] Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13/Innotech Student

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de īnvățămānt terțiar universitar și non-universitar care īși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de īnvățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – Innotech Student, respectiv:

Lista finală a proiectelor selectate la finanțare;

Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;

[15.11.2021] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.10.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[09.11.2021] POCU: Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul „Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul „POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”.

Īncepānd cu data de 08 octombrie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare īn etapa verificării tehnico-financiare (ETF) și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (dacă este cazul) se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare (ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[09.11.2021] POCU: Apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13.

 Proiectele vor putea fi depuse īn sistemul informatic MySMIS 2014 īncepānd cu data de 9 noiembrie 2021, ora 16.00, pānă īn data de 31 decembrie 2021, ora 16.00.

[05.11.2021] POCU publică ghidul „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 03 noiembrie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 31 decembrie 2021, ora 16.00.

[27.10.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021.
 
Īncepānd cu data de 26.10.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

 

sus

[25.10.2021] POCU lansează apelul competitiv „Educație nonformală īn sistem outdoor”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul  competitiv „Educație nonformală īn sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

[22.10.2021] POCU publică ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv„Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 22 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 05 noiembrie 2021, ora 16.00.

[13.10.2021]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării unui post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

 sus

[11.10.2021] POCU publică ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEETs – Stimularea mobilității si subvenționarea locurilor de muncă,” Axa prioritara 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific O.S1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 08 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 22 octombrie 2021, ora 16.00.

[05.10.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” apel non-competitiv, Axa prioritara 6, OS 6.3&6.5&6.6.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 14 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

[05.10.2021] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30.09.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare actualizare la 30.09.2021.

[04.10.2021] POCU publică ghidul „Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis īn data de 5 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 29 octombrie 2021, ora 16.00.

[01.10.2021] Lista actualizată a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 30.09.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți ai AM POCU și AM POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 sus

[24.09.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului conditii specifice „Educație nonformală īn sistem outdoor”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică Ghidul solicitantului conditii specifice „Educație nonformală īn sistem outdoor”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3. și Obiectivul Specific 6.6.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[24.09.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică  Ghidul solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[22.09.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică Ghidul solicitantului conditii specifice „Viitor pentru tinerii NEETs I”,  apel competitiv, Axa prioritara 1, Obiectivul Specific 1.1. și Obiectivul Specific 1.2.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

sus

[20.09.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, apel non-competitiv, Axa prioritara 1 , Obiectivul Specific 1.1.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 30 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[16.09.2021] Consultare publică, POCU: Ghidul „Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează īn consultare publică Ghidul  Solicitantului Condiții Specifice „Oferte și resurse curriculare īmbunătățite īn vederea predării limbii romāne preșcolarilor și elevilor aparținānd minorităților naționale din īnvățămāntul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritară 6 , PI 10.i, OS 6.3,6.5,6.6.

Scopul apelului il reprezinta creșterea ratei de participare īn īnvățămāntul primar și secundar prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție.

 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pānă la data de 25 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

[14.09.2021] POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), īnființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, īn vederea implementării corecte a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), īnființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, īn vederea implementării corecte a mecanismului DLRC

[08.09.2021] MIPE lansează Ghidul de īndrumări practice „MySMIS pe īnțelesul tuturor”

 

    MIPE lansează Ghidul de īndrumări practice „MySMIS pe īnțelesul tuturor”, un instrument care să vină īn sprijinul eficienței īn utilizarea aplicației și, totodată, să prevină erori īn operarea sistemului. Acesta are rolul de a oferi informații și īndrumări practice, astfel īncāt proiectele implementate să poată fi susținute din punct de vedere informatic, cu un efort minim.
 
„Ne-am īndreptat atenția asupra beneficiarilor, am inventariat cele mai comune situații semnalate și am constatat că este nevoie de mai multe instrucțiuni practice pentru ei care să-i ajute īn folosirea mai rapidă a MySMIS, astfel īncāt eforturilor echipelor de proiect să fie concentrate pe rezultate și nu pe probleme tehnice ”, a declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat, coordonator al procesului de simplificare īn cadrul MIPE
 
De la punerea īn producție a sistemului informatic MySMIS2014 am parcurs o serie de etape, din care am īnvățat, am corectat, am īmbunătățit funcționalități, astfel īncāt sistemul să reflecte și să sprijine cāt mai bine etapele ciclului de viață al unui proiect, īncepānd de la idee și pānă la finalizarea implementării sale.
Folosind o abordare mult mai prietenoasă din punct de vedere vizual, ghidul vine cu o serie de tips&tricks, erori frecvente și recomandări tehnice astfel īncāt īntrebările beneficiarilor transmise īn Helpdesk să fie diminuate.
 
Click
aici pentru a accesa „MySMIS pe īnțelesul tuturor. Īndrumări practice pentru utilizatorii aplicației.”

sus

[08.09.2021] - OIR POSDRU NORD-VEST

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest - vă invită să participați la achiziția avānd ca obiect īnchirierea unui imobil cu destinația de birou - Cluj din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea NORD-VEST, COD CPV: 70310000-7 - Servicii de īnchiriere sau de vānzare de imobile.

 

    Data limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 15.09.2021, ora 10:00 la registratura OIR POSDRU Nord-Vest, din Blv. 21 decembrie 1989, nr. 58, ET.2, cam.47, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Procedura de atribuire aplicată: Procedura operaționala privind atribuirea contractului de īnchiriere spațiu.

Valoarea estimată a contractului:  3.976.742,00 lei cu TVA.

Locul prestării serviciilor: Municipiul Cluj-Napoca

Documentaţia de atribuire aici :

•             Instrucţiuni pentru ofertanţi, Caiet de sarcini

•             Formulare format editabil ;  pdf ;

Detalii suplimentare legate de acest proiect se pot obţine la sediul institutiei din Blv. 21 decembrie 1989, nr. 58, Cluj-Napoca, jud. Cluj sau pe site-ul www.runv.ro secţiunea „Proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

Nume persoană de contact: Liviu Cornel Miclaus

Telefon: 0264 – 530191, E-mail: office@runv.ro     

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 Asistenţă Tehnică, titlul proiectului “Īnchiriere imobil  necesar functionarii OIR POSDRU Regiunea Nord-VEST īn perioada 2021- 2023”, cod SMIS 152374.

[02.09.2021] Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, după finalizarea procesului de soluţionare a contestaţiilor, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, după finalizarea procesului de soluţionare a contestaţiilor, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural, respectiv:

Lista finală a proiectelor selectate la finanțare;
Lista finală a proiectelor selectate la finanțare aferente ITI Delta Dunării;
Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;
Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă aferente ITI Delta Dunării.

sus

[02.09.2021] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.08.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare la 31.08.2021.

[02.09.2021] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate august 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista actualizată la data de 31.08.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[26.08.2021] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU 909/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor  Europene publică Lista  finală a cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/909/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

[26.08.2021] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate, aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor și Proiectelor Europene publică: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

sus

[24.08.2021] Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/953/4/9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/953/4/9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 
Incepānd cu data de 25.08.2021, Solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţia se va depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[11.08.2021] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate iulie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista  actualizată la data de 30.07.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

sus

[05.08.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.08.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.08.2021.
&nbsp
Īncepānd cu data de 04.08.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[05.08.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”- perioada 02.07.2021-04.08.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 02.07.2021-04.08.2021.
 
Īncepānd cu data de 04.08.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[04.08.2021] Corrigendum 1 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Stagii de practică pentru elevi, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6

 

    AM POCU a publicat in data de 3 august 2021, Corrigendum 1 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Stagii de practică pentru elevi, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de īnvățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din īnvățămāntul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (apel 633). 

Ordin 821 MIPE

[21.07.2021] Anunţ intenţie inchiriere spaţiu pentru Sediul din Cluj-Napoca al OIR POSDRU NV

 

    Anunt

[21.07.2021] AM POCU – Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista  intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2021.
 
Īncepānd cu data de 21.07.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[19.07.2021] Listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au obținut minim 70 de puncte şi punctajul minim pentru fiecare criteriu de evaluare, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare;
Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare aferente ITI Delta Dunării;
Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;
Lista intermediara a proiectelor aprobate pe lista de rezervă aferente ITI Delta Dunării
pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural.
 
Cererile de finanțare care se află pe lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare se īncadrează īn limita alocării financiare de 30.000.000 euro, īn conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/ PI 9.v/ OS 4.16, aprobat prin OMFE nr. 1099/ 17.09.2020, precum şi cu prevederile HG nr. 595 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru īnfiinţarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural, finanţat īn cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020.
 
Īncepānd cu data de 19.07.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare şi grilele de evaluare.
 
Solicitanții pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru această etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[14.07.2021] Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferente POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 2 – “Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”.
 
Īncepānd cu data de 14.07.2021, solicitanţii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru această etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestaţiei īn sistemul informatic MySMIS”.
 

Documente

Lista intermediară a proiectelor selectate apel 909

Lista intermediară a proiectelor selectate apel 910

 sus

[14.07.2021] OMIPE nr. 721/2021 privind modalitatea de prezentare a CV-urilor īn procesul de accesare/implementare a fondurilor europene gestionate de MIPE

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică OMIPE nr. 721/2021 privind modalitatea de prezentare a CV-urilor īn procesul de accesare/implementare a fondurilor europene gestionate de MIPE

[12.07.2021] POCU: Lista finală a proiectelor selectate īn etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul POCU/908/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista finală a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

[07.07.2021] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 iunie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista  proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 iunie 2021.

[06.07.2021] Instrucțiunea nr. 14/ 2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020 

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică Instrucțiunea nr. 14/06.07.2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020.

[02.07.2021] Lista intermediara nr. 2 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – perioada 07.04.2021-01.07.2021.

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista  intermediara nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – perioada 07.04.2021-01.07.2021.

Īncepānd cu data de 01.07.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[02.07.2021] Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 27.05.2021-01.07.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista  intermediara nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 27.05.2021-01.07.2021.
 
Īncepānd cu data de 01.07.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

sus

[02.07.2021] POCU – Lista intermediară nr. 9 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 01.07.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 9 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 01.07.2021.

 Īncepānd cu data de 01.07.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[02.07.2021] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate iunie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista actualizată la data de 30.06.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[01.07.2021] POCU: Lista finală a proiectelor selectate īn etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul „Competențe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică lista  finală a proiectelor selectate īn etapa de verificare tehnică și financiară după solutionarea contestațiilor pentru apelul POCU/861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”.

[01.07.2021] POCU lansează ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene , prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific O.S. 4.9 – „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 28 iunie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 28 iulie 2021 ora 16.00

 Documente:

Ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”
Ordin nr. 676/28.06.2021 de aprobare a Ghidului
Anexa 1 – Grilă CAE
Anexa 2 Grilă ETF1

sus

[07.06.2021] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2021

[03.06.2021] Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Īncepānd cu data de 2.06.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[02.06.2021] POCU modifică ghidul „Stagii de practică pentru studenți”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Stagii de practică pentru studenți”, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de īnvățămānt terțiar universitar și non universitar care īși găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de īnvățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar nr. 972/2019 (apel 626).

[31.05.2021] Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrāns – 31 mai 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrāns – 31 mai 2021

sus

[31.05.2021] POCU a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC” īn sensul completării definiţiei cu noi elemente aplicabile zonei rurale şi oraşelor cu o populaţie de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC” īn sensul completării definiţiei cu noi elemente aplicabile zonei rurale şi oraşelor cu o populaţie de pānă la 20.000 locuitori”.

Fişa actualizată a indicatorului este disponibilă aici: http://mfe.gov.ro/pocu/fise/category/ap-5-fise-individuale-august-2020/.

[26.05.2021] Lista intermediară nr. 9 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 14.05.2021-26.05.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 9 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 14.05.2021-26.05.2021.

 Īncepānd cu data de 26.05.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[26.05.2021] POCU – Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile 908, 909, 910

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

 1. POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, aferent POCU 2014-2020,Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile și Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 2. POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 3. POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile și Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

[26.05.2021] Lista finală a proiectelor respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/879/4/16/ Obiectivul specific 4.16 „Sprijin pentru īnființarea de intreprinderi sociale īn mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluționarea contestațiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru īnfiintarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”.

[24.05.2021] Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.7333/2017

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC,aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr.7333/2017.

sus

[24.05.2021] Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5:„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 672/2020

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau īn orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5:„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”,aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 672/2020.

[20.05.2021] POCU publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI.

Īncepānd cu data de 19.05.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[13.05.2021] Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2021

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2021.

[13.05.2021] Solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia”

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 13.05.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, “Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de evaluare tehnică și financiară.”

[13.05.2021] Lista intermediară nr. 8 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 22.04.2021-13.05.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 22.04.2021-13.05.2021.

Īncepand cu data de 13.05.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[10.05.2021] Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 „Innotech Student”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au obținut minim 70 de puncte şi punctajul minim pentru fiecare criteriu de evaluare, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

 – lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare;
 – lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă.

pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 Innotech Student.

Cererile de finanțare care se află pe lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare se īncadrează īn limita alocării financiare de 20.000.000 euro, īn conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, aprobat prin OMFE nr. 677/28.05.2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile HG nr. 558 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT finanțat īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Īncepānd cu data de 07.05.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, precum şi grilele de evaluare.

 Solicitanții pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru această etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

 Pentru cererile de finanțare care se află pe lista intermediară de rezerve, după soluționarea contestațiilor, Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene va analiza oportunitatea utilizării mecanismului de supracontractare, īn conformitate cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare.

[10.05.2021] Listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12 Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au obținut minim 70 de puncte şi punctajul minim pentru fiecare criteriu de evaluare, īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

-  Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare;

Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare aferente ITI Delta Dunării;

Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;

Lista intermediara a proiectelor aprobate pe lista de rezervă aferente ITI Delta Dunării
pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12 Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților – Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Cererile de finanțare care se află pe lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare se īncadrează īn limita alocării financiare de 20.000.000 euro, īn conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, aprobat prin OMFE nr. 924/13.08.2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile HG nr. 599 din 04.08.2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul īntreprinderilor mici și mijlocii, finanțat īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Īncepānd cu data de 07.05.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare şi grilele de evaluare.

Solicitanții pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru această etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

Pentru cererile de finanțare care se află pe lista intermediară de rezerve, după soluționarea contestațiilor, Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene va analiza oportunitatea utilizării mecanismului de supracontractare, īn conformitate cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare.

sus

[06.05.2021] Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5, Obiectivul specific 5.1

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținānd minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC”.

[05.05.2021] Solicitare de clarificări īn cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 05.05.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

sus

[04.05.2021] POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrāns – actualizare 29 aprilie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.04.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfașurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locală.

[21.04.2021] Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile 908, 909, 910

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:

POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, aferent POCU 2014-2020,Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 

POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 

POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 
Īncepānd cu data de 21.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 
Documente:

Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii si eligibilitatii – 908;

Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii si eligibilitatii – 909;

Lista proiectelor respinse dupa verificarea conformitatii si eligibilitatii – 910.

 sus

[21.04.2021] Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 07.04.2021-21.04.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 Condiții Specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 07.04.2021-21.04.2021.

Īncepānd cu data de 21.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[20.04.2021] POCU – Lista intermediară nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.04.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.04.2021.
 
Īncepand cu data de 19.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

[08.04.2021] Lista finală a cererilor de finanțare aprobate și Lista finală de rezerve a cererilor de finanțare rezultate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ OS 6.2, OS 6.3/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate” – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică Lista finală a cererilor de finanțare aprobate si selectate la finantare si Lista finala de rezerve după incheierea procesului de solutionare a contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul” POCU/784/6/24/ OS 6.2, OS 6.3/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă īn străinătate” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 Documente:

Lista finala de rezerva a proiectelor dupa solutionarea contestatiilor – apel 784;

Lista finala a proiectelor selectate – apel 784.

sus

[08.04.2021] POCU: Solicitare clarificări pentru apelurile 908, 909, 910 – „Viitor pentru tinerii Neets”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 08.04.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte:

1. POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, aferent POCU 2014-2020,Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

2. POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

3. POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 2 – Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), īn special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea īn aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile, Obiectivul Specific 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

[06.04.2021] Lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 26.03.2021 – 06.04.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 26.03.2021 – 06.04.2021.

Īncepānd cu data de 06.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[06.04.2021] Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – 06.04.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – 06.04.2021.

 Īncepānd cu data de 06.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

 Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[01.04.2021] Lista actualizată la data de 31 martie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31 martie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

[30.03.2021] POCU – Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.03.2021.
 
Īncepānd cu data de 30.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[25.03.2021] AM POCU – Lista intermediara nr. 5 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 19.03.2021-25.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 19.03.2021-25.03.2021.
 
Īncepānd cu data de 25.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 
Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[25.03.2021] POCU: Lista finală a proiectelor selectate apelul de proiecte 921/4/9/ „Creșterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista finală a proiectelor selectate īn cadrul apelului de proiecte POCU/921/4/9/ „Creșterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii”.

[25.03.2021] POCU lansează ghidul Programul național pilot de tip „Şcoala după şcoală”

 

    Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv Programul național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținānd grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținānd minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

 Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 25 martie 2021 ora 10.00 şi se va īnchide īn data de 12 aprilie 2021 ora 16.00.

sus

[25.03.2021] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”. 

Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;

Lista finală a proiectelor selectate

 

[22.03.2021] POCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Documente:

Lista finală a proiectelor selectate;

Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă.

[22.03.2021] POCU publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnico-financiară(ETF) pentru apelul de proiecte 861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din īntreprinderi mari” la data de 22.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnico-financiară(ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din īntreprinderi mari” la data de 22.03.2021.
 
Īncepānd cu data de 22.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul evaluării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnico-finaciare(ETF), potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[22.03.2021] Solicitare de clarificări īn etapa evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse īn cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 22 martie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de etapa evaluare tehnică și financiară.

[19.03.2021] POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), īnființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, īn vederea implementării corecte a mecanismului DLRC

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), īnființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, īn vederea implementării corecte a mecanismului DLRC.

Ghidul pentru implementarea SDL- actualizat martie 2021;

Anexa nr. 11 – Instrument comun monitorizare a SDL martie 2021.

[19.03.2021] Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/ PI 9v/ OS 4.16.
 
Īncepānd cu data de 19.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[18.03.2021] Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.02.2021-18.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ĪN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.02.2021-18.03.2021.
 
Īncepand cu data de 18.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”

[18.03.2021] Lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.03.2021.
 
Īncepand cu data de 18.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

sus

[17.03.2021] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” – regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse, după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/885/2/5/Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la SPO care se reīntorc īn educație īn programe de tip a doua șansă, inclusiv īn programe de formare profesională inițială – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” – regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

 

[15.03.2021] POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12/ OS 3.12 – “Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”.
 
Īncepānd cu data de 12.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare. 

[11.03.2021] Sinteza modificărilor survenite la manualul beneficiarului POCU

 

    Īn luna Martie 2021, Manualul Beneficiarului POCU a făcut obiectul unei revizuiri, care au vizat aspecte precum:

Modificarea Anexei 9 – Raport Tehnic

Corectarea numerotării anexelor 24-29.

Documentele pot fi consultate aici .

sus

[11.03.2021] Lista intermediară nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.03.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.03.2021.
 
Īncepand cu data de 11.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

[04.03.2021] POCU: Sunt relansate „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

 

    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, relansează apelurile competitive „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, după cum urmează:

Apelul competitiv „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunilor mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia;

Apelul competitiv „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” destinat regiunii dezvoltate București – Ilfov.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 5 martie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 5 aprilie 2021 ora 16.00.

[04.03.2021] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare īn cadrul apelului „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte  POCU/921/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II” .

Solicitanții vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei īn sistemul informatic MySMIS 2014+

sus

[04.03.2021] POCU: Lista proiectelor contractate la data de 28 februarie 2021 

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital uman publică lista proiectelor contractate la nivelul regiunilor de implementare la data de 28 februarie 2021.

[04.03.2021] POCU: Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04 martie 2021.

Īncepānd cu data de 04 martie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

[02.03.2021] Anunţ solicitare clarificări apel 860 Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 01.03.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”

 Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică şi financiară.
POCU_Modalitatea_de_utilizare_a_mecanismului_de_clarificare_MIPE

[02.03.2021] Lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți ai POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

sus

[24.02.2021] AM POCU: Solicitare de clarificări īn cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse īn cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 24.02.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru īnființarea de īntreprinderi sociale īn mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[23.02.2021] Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.

Īncepānd cu data de 23.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[19.02.2021] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Īmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea īn accesul la servicii și tehnologii”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Īmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă īn domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea īn accesul la servicii și tehnologii”.
 
Īncepānd cu data de 18 februarie 2021 solicitanții vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură data pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant īn MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS 2014+”.

[16.02.2021] POCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea īn sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL īn cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021.
 
Īncepānd cu data de 15.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[16.02.2021] POCU: Solicitare clarificări īn etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul 921/4/9/ „Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanţii că īncepānd cu data de 15 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelului de proiecte 921/4/9/„Programe de īngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și finanaciară (ETF).

[16.02.2021]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte /906/4/9: „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”.
 
Īncepānd cu data de 15.02.2021, Solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul ETF, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[16.02.2021]  POCU lansează īn consultare publică ghidul „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică īn consultare publică ghidul „Program național pilot de tip „Şcoala după şcoală” (Program național de educație remedială)”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3.

Observațiile și propunerile privind īmbunătățirea acestui document pot fi transmise la adresa consultare.pocu@mfe.gov.ro pānă la data de 26 februarie 2021.

[16.02.2021]  POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″

 

    Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct īn transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19″, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis īn data de 18 februarie 2021 ora 16.00 şi se va īnchide īn data de 18 martie 2021 ora 16.00.

[15.02.2021]  Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1 post īn afara organigramei

 

    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest organizează concurs/examen īn vederea ocupării unui post īn afara organigramei, personal contractual (Expert IA), pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitate de prelungire pānă la 31.12.2023, cu o perioadă de probă, cu respectarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, conform contractului de finanțare „Personal contractual īn afara organigramei la OIR Nord Vest pentru implementarea POCU 2014-2020” ID 132560.

 

Formular de inscriere ( pdf; formular editabil rtf)

Rezultat selectie dosare

Programare interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

sus

[12.02.2021] Solicitare de clarificări īn etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse īn cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că īncepānd cu data de 12 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse īn cadrul apelurilor de proiecte POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, īn termenul precizat īn cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
Īn conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cānd evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

[03.02.2021] Sinteza modificarilor survenite la manualul beneficiarului POCU

 

Īn luna februarie 2021, Manualul Beneficiarului POCU a făcut obiectul unei revizuiri, care au vizat aspecte precum:

    Modificarea Anexei 9 – Raport Tehnic,

    Publicarea Anexei 17 – POCUFORM B versiunea 2.9.5,

  Publicarea Anexei 17 – POCUFORM B-BIG versiunea 2.9.5, pentru proiectele cu grup țintă mai mare de 10.000 persoane.

 

Documentele pot fi consultate aici .

 

[03.02.2021] Lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul de proiecte 904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice”.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul „Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.

sus

[03.02.2021] POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul POCU/784/6/24/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozita OS 6.2, OS 6.3 – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate.
 
Īncepānd cu data de 03.02.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de catre solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 

Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă

Lista intermediară a proiectelor selectate

[01.02.2021]  POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.
 
Īncepand cu data de 01.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS
”.

 

[01.02.2021]  POCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrāns – actualizare 29 ianuarie 2021

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 29 ianuarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrāns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 sus

[18.01.2021]  AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse īn cadrul apelului cu termen limită de depunere 861/3/12/ „Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților” – „Competenţe digitale pentru angajaţii din īNTREPRINDERI MARI”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse īn cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/861/3/12/ „Īmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – „Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”.

Procesul de evaluare īn cadrul acestui apel se va realiza īn mod continuu, pentru proiectele transmise de aplicanți şi īnregistrate de către AM POCU īn sistemul MySMIS, conform prevederilor documentului Orientări privind accesarea finanțărilor īn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

[14.01.2021]  POCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr.1 a cererilor de finanțare care au fost respinse īn etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 
Īncepānd cu data de 13.01.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse īn această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 
Solicitantii pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitanti īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat īn cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși īn documentul „
Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”
.

 

[13.01.2021]  Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2020

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate pānă la 31 decembrie 2020.

 

[11.01.2021]  POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”, A.P 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, O.S 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile și O.S 1.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

  sus

[11.01.2021]  POCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS II”

 

    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul  „Viitor pentru tinerii NEETS II”, A.P 2 „Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, O.S 2.1 „Īmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” și O.S 2.2 – Īmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobāndite īn sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vārsta īntre 16 – 29 ani, īnregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența īn regiunile eligibile.

 

[04.01.2021]  POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”

 

    Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate īn etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală īn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate īn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pānă la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate īn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.
 
Īncepānd cu data de 30.12.2020, Solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant īn sistemul MySMIS 2014+ īn termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pașilor descriși īn documentul
„Modalitatea de depunere a contestației īn sistemul informatic MySMIS”.
 
Documente:

Lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă

Lista intermediară a proiectelor selectate

 

 

    sus

Anunţuri 2020         Anunţuri 2019         Anunţuri 2018      Anunţuri 2017