Solicitare informaţii. Legislaţie

inapoi

 

 

-  Formular tip cerere informaţii de interes public (doc) (pdf)

Reclamaţie administrativă I (doc) (pdf)

Reclamaţie administrativă II (doc) (pdf)

 

                   - Legea 544/2001 (pdf)

                    - HOTĂRARE Nr 123 din 7 februarie 2002  (pdf)

                         - HOTĂRARE  Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor

                       metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de

                       interes public, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 123/2002. (pdf)

 

                    - FIŞA DE EVALUARE a implementării Legii 544/2019 (pdf)

 

inapoi