PHARE

   

Uniunea Europeana sprijina statele candidate si in curs de aderare , in eforturile acestora de a intari institutiile democratice, administratia publica si companiile pentru o adaptare si dezvoltare efectiva si eficienta pentru integrare.

Obiective generale 
    PHARE are trei obiective principale:
    Consolidarea administratiei publice si a institutiilor din statele candidate pentru ca acestea sa poata functiona eficient in cadrul Uniunii (dezvoltare institutionala);
    Sprijinirea statelor candidate in efortul investitional de aliniere a activitatilor industriale si a infrastructurii la standardele UE (investitii pentru sprijinirea aplicarii legislatiei comunitare);
    Promovarea coeziunii economice si sociale (investitii in coeziune economica si sociala).
    Alocarea de fonduri pe tari beneficiare se face in functie de populatie, PIB, dar si de performantele anterioare, necesitati, capacitatea de absorbtie si de progresele inregistrate in pregatirea pentru aderare. La finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene, acordata prin Phare, se adauga si o co-finantare din resursele bugetare nationale.

Structuri
    In scopul implementarii programului PHARE, in Romania functioneaza mai multe structuri dintre care remarcam:
    Fondul National (FN) administreaza fondurile alocate Romaniei.
    Autoritatile de Implementare si Agentiile de implementare raspund de partea tehnica a aplicarii programului.
    Organismele intermediare sunt institutii care, prin delegare de atributii de la acestea implementeaza masurile din programele operationale.
    Autoritatea de plata reprezinta organismul care elaboreaza si inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente.
    Beneficiarul final este organismul sau societatea comerciala cu capital public ori privat, responsabil/responsabila cu executia proiectelor sau a masurilor finantate.

Tipuri de contracte 
    In implementarea programelor PHARE se folosesc urmatoarele tipuri de contracte:
    Contracte de servicii care ofera asistenta tehnica, studii, instruire, etc...
    Contracte de furnizare de bunuri.
    Contracte de lucrari prin intermediul carora se finanteaza lucrari de inginerie, infrastructura, constructii etc...
    Granturile, ce reprezinta un ajutor financiar nerambursabil acordat unui beneficiar, in vederea realizarii unor obiective compatibile cu politicile Uniunii Europene.
Ajutorul financiar nerambursabil se acorda in baza unui proiect propus de solicitant.

    Pentru detalii suplimentare, va rugam sa vizitati site-urile:
    AMPOSDRU Direcţia Phare    www.mmfpspv.ro/website/ro/amposdru_a.jsp