POSDRU

 

Ghiduri POS DRU

Ghidul Indicatorilor POS DRU actualizat  2015

Ghidul Solicitantului - Condiţii generale 2015

Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013

Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 Nord-Vest

Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială 2009-2011 Nord-Vest

Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010 privind cheltuielile eligibile

Codul de conduită privind evitare situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat in gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Legea 544 din 12.10.2001

Documente Programatice

 

Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare in cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU:

Documente prezentate in cadrul Seminarului Internațional privind Sisteme eficiente de control pentru prevenirea fraudei cu fonduri europene structurale şi de investiţii in noile state membre UE: