FSE

       Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.
FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă şi ajută statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din Europa pentru a face faţă noilor provocări mondiale.
Fondul Social European a fost înfiinţat prin Tratatul de la Roma în 1957 pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viată şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE. FSE este principalul instrument financiar al UE pentru investiţii în dezvoltarea resurselor umane, fiind un mijloc de a crea locuri de munca mai bune şi mai multe, sprijinind ocuparea forţei de munca în UE.
Fondul Social European se va concentra pe patru domenii majore: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor, îmbunataţirea nivelului de incluziune socială prin combaterea discriminării persoanelor vulnerabile şi facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate (minoritaţi, emigranţi, persoane cu dizabilitaţi, etc.), îmbunataţirea accesului la participare şi ocupare pe piaţa muncii şi promovarea parteneriatelor pentru reforma în domeniile incluziunii şi ale ocupării.
Aproape 75% din intervenţiile FSE se fac pentru promovarea egalitaţii de şanse şi adaptarea muncitorilor la evoluţia sistemului de producţie şi la schimbările industriale, reinserţia socială a şomerilor, ameliorarea funcţionarii pieţei forţei de muncă precum şi reducerea şomajului în rândul tinerilor.
Strategia pentru dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă este principala strategie a UE pentru asigurarea prosperităţii şi a bunăstării Europei şi a europenilor, în prezent şi în viitor. În acest context, strategia europeană de ocupare a forţei de muncă determină conlucrarea celor 27 de state membre pentru mărirea capacităţii Europei de a crea locuri de muncă mai bune şi mai multe şi de a-i înzestra pe oameni cu abilităţile necesare pentru ocuparea acestora. Strategia ghidează FSE, care cheltuieşte bani europeni pentru realizarea acestor obiective.

Exemple de bune practici

Lista beneficiarilor proiectelor finantate prin POSDRU la 31 Decembrie 2015

Lista intrebarilor frecvente

Registrul plăţilor la proiectele aferente OIR POSDRU NV