Conducere

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest

Director Executiv  - Liviu Cornel MICLĂUŞ

Director Executiv adjunct - Alina Lazăr