Proiecte derulate de OIR POSDRU N-V

Proiecte axa7

Proiecte cofinanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică

 

Sprijin pentru arhivarea fizică și electronică a documentelor aferente proiectelor  monitorizate la nivelul OIR POSDRU REGIUNEA NORD VEST

Demarare proiect

Finalizare proiect


Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Nord Vest, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale

Derulare proiect

Finalizare proiect


Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013 pentru OIR POSDRU Nord Vest

Demarare proiect

Finalizare proiect


ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC) LA LOCURILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013, PROIECTE MONITORIZATE LA NIVELUL ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL NORD VEST

Demarare proiect

Finalizare proiect


Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-VEST (OIRPOSDRU NORD-VEST) – suport pentru indeplinirea atribuțiilor in domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Demarare proiect 

Finalizare proiect                                                                                                              sus


ASISTENȚĂ TEHNICĂ –ASIGURARE SERVICII DE TRANSPORT ȘI CAZARE NECESARE FUNCȚIONĂRII ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-VEST

Demarare proiect.

Finalizare proiect  


Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale

Comunicat

Finalizare proiect


Asistenţă  tehnică pentru implementarea activităţii de contractare proiecte finanţate din FSE, in cadrul POSDRU 2007-2013, desfăşurată la nivelul OIR POSDRU NORD VEST

Comunicat

Prezentare proiect

Finalizare proiect                                                                                                              sus


Achiziţionarea de mobilier pentru OIR POSDRU NORD VEST

Comunicat proiect

Prezentare proiect

Finalizare proiect


Asistenţă tehnică – Asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest

Comunicat.

Prezentare proiect

Finalizare proiect


Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcţionare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord- Vest

Anunt proiect

Prezentare proiect

Finalizare proiect


Achiziţionarea de furnituri de birou, birotică şi materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest

demarare proiect

Prezentare proiect


 

sus

Proiecte axa7