Formare profesională

     inapoi

Titlu proiect   Formare profesională in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi intreprinderilor din judeţul Bihor

Locaţia Proiectului Judeţul Bihor, Regiunea Nord Vest, Romania.

 

Valoarea totală a proiectului 277.985 lei, din care contribuţia UE 231.535,75 lei; contribuţie bugetul de stat 40.859,25 lei; contribuţie beneficiar 5.590 lei

 

Organism Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest

 

Obiective specifice

Proiectul a avut ca obiectiv specific dezvoltarea resurselor umane din cadrul intreprinderilor din mediul urban şi rural, participante in proiect, prin formarea profesională in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă a 200 de lucrători şi 100 de manageri din judeţul Bihor. S-a realizat formarea competenţelor profesionale ale angajaţilor şi managerilor intreprinderilor din domeniul construcţiei, industriei uşoare, respectiv a comerţului, prin furnizarea de trei tipuri de programe de formare profesională: curs acreditat de perfecţionare in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă (Inspector de protecţia muncii), curs de managementul securităţii şi sănătăţii in muncă, curs de perfecţionare - coordonatori in materie de SSM in domeniul construcţiilor. Formarea de specialişti proprii in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă a dus la crearea sistemelor funcţionale de asigurare a securităţii şi sănătăţii in muncă la nivelul intreprinderilor vizate. Angajaţii participanţi la cursurile de perfecţionare acreditate au primit o diplomă de absolvire, necesară pentru indeplinirea unor sarcini din domeniul SSM, conform prevederilor legislative.

 

Perioadă de implementare: 1 iunie 2009 – 31 mai 2011

 

Rezultate obţinute

Principalele rezultate concrete ale proiectului implică atingerea unui număr de 314 de participanţi la formare profesională in domeniul SSM. Vizibilitatea proiectului s-a asigurat prin implementarea tuturor activităţilor de informare şi publicitate propuse, astfel s-a realizat un site al proiectului, s-au creat şi s-au diseminat materiale de promovare şi de informare, printre care afișe, pliante, precum şi un ghid de bune practici. Conferinţele de lansare şi de inchidere a proiectului organizate cu succes au contribuit, de asemenea, la promovarea proiectului şi la diseminarea rezultatelor obţinute.

Interesul faţă de cursurile oferite a fost insoţit şi de rezultate excepţionale la examinare: numărul participanţilor la cursuri a depăşit cu 14 valoarea angajată, pe cand rata de certificare a cursanţilor a atins 88% faţă de 80%.

Principiul egalităţii de șanse a fost tratat cu desosebită atenţie, ceea ce avut ca rezultat depăşirea indicatorilor aferenţi. La cursurile organizate au participat in total 95 de femei, reprezentand 30% dintre participanţi, respectiv 4 persoane de etnie rromă, faţă de valoarea prognozată de 3.

Pentru respectarea principiului dezvoltării durabile s-au implementat exemple de bune practici in domeniu, printre care utilizarea unui sistem electornic de documentare a proiectului, colectarea spre reciclare a materialelor imprimate care nu necesită arhivare, favorizarea comunicării on-line cu experţii partenerului transnaţional pentru reducerea consumului de combustibil necesar in transportul rutier. Mai mult, in tematica cursurilor s-au integrat elementele legate de respectarea principiului dezvoltării durabile in domeniul SSM.

 

                        

 

inapoi